Dagsavisen mener

Amerikansk abortkamp

USA er en trykkoker. Nå kan Høyesterett øke presset.

.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I snart 50 år har amerikanske kvinner hatt en grunnlovsfestet rett til abort, en rett som ingen delstatsmyndighet står over. Lekkasjer fra amerikansk Høyesterett kan tyde på at kvinners rettigheter til selv å bestemme nå står for fall.

Abortspørsmålet er en bombe under det amerikanske demokratiet.

Helt siden den historiske Roe mot Wade-dommen i 1973 har kvinners abortrettigheter vært et uttalt mål for politisk omkamp. En ny dom i 1992 bekreftet rettstilstanden, men president Donald Trump snudde opp ned på maktforholdet i Høyesterett. Han var en historisk svak president, men lyktes skremmende godt med å politisere landets øverste juridiske myndighet. I løpet av sine fire år plasserte han tre konservative dommere i Høyesterett, og i dag regnes seks av ni dommere som konservative.

Alle de tre stemte for godkjenning av en ny og kontroversiell abortlov i Texas i fjor høst. Dette ble sett på som en generalprøve for det store slaget om den grunnlovfestede retten til abort. I desember ble abortlovgivningen i Mississippi også prosedert for Høyesterett, og det er rettens innstilling i denne saken som nå er lekket.

Dommer Samuel Alito skriver at lovgivingen fra 1973 var gal i utgangspunktet og nå må endres, og at abortspørsmålet må avgjøres av de folkevalgte i henhold til grunnloven. Kvinners reproduktive helse skal altså igjen gjøres om til politikk.

Opplysningene har skapt stor uro i USA etter at de ble kjent mandag kveld. Mange har tatt til gatene i protest, og det er grunn til å tro at dette bare er starten på urolighetene. Høyesteretts formelle innstilling skal ikke være klar før i juni. Liberale politikere har advart i sterke ordelag mot en avgjørelse om å endre abortloven. Demokratenes ledere Chuck Schumer fra New York og Nancy Pelosi fra California har kalt den foreløpige avgjørelsen «en av de verste og mest skadelige i moderne historie».

Utviklingen er først og fremst dramatisk for amerikanske kvinner, men den truer også framtida for et samlet og stabilt USA. Hvis abortrettighetene skal avgjøres på delstatsnivå, vil den kulturelle splittelsen øke og de politiske motsetningene skjerpes. Det vil også være et klart signal fra Høyesterett om en juridisk styrking av delstatenes makt mot den føderale myndigheten. Abortspørsmålet er en bombe under det amerikanske demokratiet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener