Dagsavisen mener

Den mehlske populisme

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) får fortjent kjeft for anstrengt folkelighet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Senterpartiet har nærmest kollapset i møtet med regjeringskontorene. Vinden i seilene ble brått til kullseiling og krise. Når partiet nå kjemper en desperat kamp for å reversere domstolsreformen, demonstrerer de sin egen avmakt.

Dette er ikke en sak der vanlige folk står mot en sentraliseringskåt Oslo-elite.

Fra 1. mai i fjor ble antall tingretter redusert fra 60 til 23. Målet var å bygge sterkere fagmiljøer, og alt tyder på at omstruktureringen har vært vellykket. Vi har ment at dagens modell i realiteten er et fornuftig kompromiss mellom den gamle organiseringen og den dramatiske sentraliseringen som Domstolkommisjonen anbefalte. Men Senterpartiet viser til Hurdalsplattformen og ønsker å gjeninnføre den opprinnelige strukturen.

Justisminister Mehl har fått den tunge oppgaven med å gjøre reversering av domstolsreformen til en fanesak for partiet. Hennes forsøk på å gjemme seg bak at det nå er på tide å lytte til folket, blir nesten dumt fra et parti som ga opp kampen for å beholde Ullevål sykehus. Som ga opp valgløfter om Andøya og som ikke evner å følge opp egen linje når det gjelder drivstoffpriser. Saker der folket har uttrykt stor misnøye med øvrighetens styring.

Det fins ikke spor av folkelig engasjement rundt en domstolsreform som våre samlede fagmiljøer støttet før den ble innført av Solberg-regjeringen. Og som det nå advares mot at reverseres. Ja, det er generelt gode instinkter i Senterpartiets ønske om å lytte til grasrot og sunt bondevett i møte med elite og eksperter. Men når fagmiljøene insisterer på at denne reformen styrker rettssikkerheten, som er det desidert viktigste poenget og som er det folk flest faktisk bryr seg om, avsløres dette som en dårlig symbolsak.

Dette er ikke en sak der vanlige folk står mot en sentraliseringskåt Oslo-elite. En reform for å styrke kvaliteten i domstolene, handler tross alt ikke om vanlige folks hverdag. Saken er ikke bare dårlig for Mehl og Senterpartiet, den er faktisk helt karikert i sin konstruerte mistillit til fagfolk. Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke sier til VG at justisministerens argumentasjon er absurd. Urke jobber i Trondheim.

Mehl mener at det er politikk som skal styre landet. Ja, så absolutt, men politikere som ikke lytter, er dømt til å mislykkes.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener