Dagsavisen mener

Ytringsfrihet og selvsensur

En ny rapport ber oss sørge for bedre vilkår for akademisk ytringsfrihet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I forrige uke leverte det regjeringsnedsatte Kierulf-utvalget sin rapport om akademisk ytringsfrihet. Ekspertgruppa, som ble ledet av jurist Anine Kierulf, beskrev truslene mot den akademiske ytringsfriheten, og kom med forslag til hvordan den kan styrkes. Utvalgets arbeid går rett inn i viktige debatter i vår tid.

Trusler mot akademikeres ønsker og mulighet til å delta med faktabasert kunnskap i den offentlige samtalen, kan komme i ulike former. Utvalget peker på selvsensur som et problem. Det kan koste dyrt å ytre seg offentlig, i alle fall om man har et bidrag som går på tvers av etablerte sannheter. Et tøft debattklima kan med andre ord gjøre at flere betakker seg for å delta, og heller forsvinner inn i tryggheten i det akademiske elfenbeinstårnet.

Mediene skal legge til rette for den offentlige samtalen – ikke stå i veien for den

Vi i mediene bør spesielt legge merke til en annen trussel: At mange akademikere frykter at vi vil slå til med tabloide og altfor forenklede vinklinger når de gir intervjuer om kontroversielle tema. Det er kritikk vi må ta til oss. Mediene skal legge til rette for den offentlige samtalen – ikke stå i veien for den.

Kierulf-utvalget foreslår endringer i universitets- og høyskoleloven for bedre å legge til rette for akademisk deltakelse i debatten. Utvalget peker på at det er problematisk at både forskning og undervisning er tydelig lovregulert, og at institusjonene belønnes også for gode resultater i dem gjennom finansieringsordningen. Men formidling, den tredje pilaren i universiteters og høgskolers virksomhet, er dårligere beskyttet og belønnet.

Det er et problem for samfunnet i stort om akademikere, altså våre fremste fagpersoner på ulike felt, trekker seg fra debatten, og at de ikke har insentiver til å dele kunnskapen sin med oss andre.

Som utvalgsleder Kierulf selv skriver i en kronikk i Aftenposten: «Kunnskapsbasert, kritisk tenkning må til for å løse samtidens store utfordringer. Det gjelder alt fra sikkerhet og klima- og miljøproblemer til epidemier og flyktning- og migrasjonsspørsmål».

Det er en viktig rapport som ble levert til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Et velfungerende samfunn trenger sannhets- og kunnskapssøken. Den akademiske ytringsfriheten er et viktig verktøy for å oppnå det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener