Dagsavisen mener

Made in Norway

Mindre byråkrati og større ambisjoner. Det er en god begynnelse for regjeringens eksportreform.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Hva skal vi leve av etter oljen?» Dette spørsmålet har hjemsøkt norsk politisk debatt i en årrekke. Torsdag kom næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) med noen gode svar.

Satsingen «Hele Norge eksporterer» ble lansert etter at Vestre har besøkt over 200 bedrifter siden han tiltrådte som statsråd i oktober. Lenge før han ble medlem av regjeringen, har Vestre vært opptatt av hvordan vi skal løse noen grunnleggende problemer i norsk økonomi: Investeringene på fastlandet har stagnert, handelsunderskuddet er rekordstort og sysselsettingsgraden går ned. Så mye, faktisk, at sammenlignet med 2008 er 150.000 arbeidsplasser blitt borte. Det er en hel oljenæring.

Jan Christian Vestre er en energisk politiker med høye ambisjoner og stort pågangsmot.

I dag kan norske bedrifter henvende seg til 18 ulike aktører for å få offentlig støtte. Et mylder av ordninger og mekanismer skaper en kronglete og uoversiktlig situasjon. Det blir det nå slutt på. Vestre lanserte «Én dør inn», slik at bedriftene kan bruke tid på å utvikle seg i stedet for å kaste denne tiden bort på å finne fram i en byråkratisk jungel.

I tillegg opprettes Nasjonalt eksportråd, som skal ha sin eget stab og sitt eget sekretariat, og som skal være et bindeledd mellom Bedrifts-Norge og offentlige myndigheter. Dette rådet får i oppgave å identifisere fem til ti norske eksportsatsinger. De to første ble lansert torsdag: Havvind og grønn, maritim eksport. En egen batterisatsing er varslet i løpet av våren.

Vestre vil også ha en mer bevisst merkevarebygging rundt norske produkter, ved å knytte begrepet «Made in Norway» til attraktive sider ved det norske samfunnet. Det kan igjen utløse betalingsvilje i utlandet for norske kvalitetsprodukter. Vi er et likestilt land med høye etiske standarder, vi produserer bærekraftig og med gode arbeidsvilkår. Det må vi bli flinkere til å fortelle om.

Jan Christian Vestre er en energisk politiker med høye ambisjoner og stort pågangsmot. Satsingen han lanserte torsdag, må vise seg å være mer enn ord. Som han selv sa, så haster det å omstille norsk næringsliv. Vi forventer derfor at han raskt vil fylle de nye mekanismene med enda mer konkret innhold.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener