Dagsavisen mener

En god begynnelse

Passivitet er byttet ut med handlekraft. Endelig er vi i gang med en satsing på havvind.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Etter under fire måneder ved makten, har regjeringen Støre denne uka lansert konkrete planer for hvordan satsingen på havvind kan komme i gang. Det blir ikke hybridkabler til utlandet i denne omgang, og man starter med bunnfast havvind på halve Nordsjø Sør 2 og flytende havvind på Utsira nord. Allerede til høsten skal utredningene være klare slik at Stortinget kan fatte vedtak.

Høyres kritikk er særdeles frisk fra et parti som har styrt Norge i åtte år uten at det har skjedd særlig mye på dette feltet.

Beslutningen om å droppe hybridkabler er åpenbart et kompromiss mellom Ap og Sp. Vi skulle gjerne sett at norsk havvind kobles sammen med andre land, og håper det vil skje når senere utbygginger kommer til. Men i denne omgang var det viktig å komme i gang. Da er innrømmelsen overfor Senterpartiet en grei pris å betale. Det vil bety statlige subsidier, og der ligger også en mulighet: Myndighetene kan stille krav som tjener norske interesser, til dem som søker om offentlig støtte.

Når klimaomstillingen skyter fart, vil vi trenge langt mer elektrisk energi enn i dag. Transportsektoren skal over fra fossil til strøm, Norge har ambisjoner om utslippsfri prosessindustri og nye batterifabrikker, og vi skal elektrifisere sokkelen. Hydrogen kan bli en ny, energikrevende næring. Selv om billigere strøm er denne vinterens store snakkis, handler dette også om noe litt annet: Behovet for mer strøm.

Høyre kaller satsingen et «mageplask» og er rundhåndet med kritikken. Klimapolitisk talsperson Nikolai Astrup mener at regjeringens modell innebærer en nedskalering og at satsingen trekker ut i tid. Det er særdeles friskt fra et parti som har styrt Norge i åtte år uten at det har skjedd særlig mye på dette feltet. Energimeldingen Høyres nestleder Tina Bru selv leverte i fjor, da hun var olje- og energiminister, inneholdt ikke mer enn uforpliktende skuldertrekk når det gjaldt havvind.

Nå er denne passiviteten byttet ut med handlekraft. Det er positivt. Men vi forventer at utredningen av aktuelle felt som NVE nå er bedt om å gjøre, vil føre til en storstilt og ambisiøs havvind-satsing av et langt større format enn denne spede begynnelsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener