Dagsavisen mener

Mot strømmen

Regjeringen må sørge for at vanlige folk har råd til å holde boligen varm i vinterkulda.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Strømprisen er ute av kontroll. Mandag denne uka kostet én kilowattime rundt 5 kroner. Det er altfor dyrt. Vannkraftstormakten Norge kan ikke forsvare slike priser for strømmen, verken på kort eller lang sikt.

Strøm var en strengt regulert vare i Norge til 1991, da en ny energilov forvandlet strømmen til en vare vi kunne kjøpe på markedet. Selv om vannkraftverkene fortsatt for det meste er i offentlig eie, mistet vi den demokratiske kontrollen over strømmen.

Regjeringen må sørge for at vanlige folk har råd til å holde boligen varm i vinterkulda

Dagens situasjon er en konsekvens av energiloven av 1991, i kombinasjon med et økende antall kabler som knytter strømmen vår til det europeiske markedet. Kablene, som brukes til både eksport og import, gjør Norge til en del av det europeiske strømmarkedet.

Det er et spesielt sårbart marked. Tyskland stenger sine atomreaktorer og britene sine kullkraftverk. De vil over til fornybare energikilder som sol og vind. Fordelen med disse energikildene, er at de er grønne og fornybare. Problemet er at de er ustabile. Det gjør de to store markedene avhengig av stabile energikilder. Norge kan levere to slike: Gass og vannkraft.

Tilbud og etterspørsel gjør at prisen på disse fyker i været. Dette gir den norske staten enorme inntekter. Men det gjør også strømprisen for høy. Mye tyder på at prisene vil ligge høyt i hele i vinter. Dette er en uholdbar situasjon.

Det er nesten umulig å forsvare politisk at vår rene strøm skal koste så mye samtidig som vi blir fortalt at strøm skal erstatte fossile brensler. Det vil gjøre det vanskelig å få folk med på det grønne skiftet. Enda viktigere er det at mange husholdninger vil slite med å betale strømregningen i vinter. Inkassobransjen roper allerede varsku.

Det haster å løse denne situasjonen. På kort sikt kan svaret være en form for kontantstøtte til forbrukerne. Vi har sans for forslag om å pålegge Statkraft og andre aktører som nå tjener grovt, en midlertidig ekstraskatt. Pengene herfra skal så gå direkte til forbrukerne – altså oss borgere.

På lengre sikt må vi se over hele systemet. Vi trenger en offentlig utredning om strømmen, med bredt mandat.

Det er riktig å motivere folk til å begrense strømforbruket. Men et normalt forbruk i en vanlig bolig kan ikke straffes med høye priser. Kanskje kan en makspris for normalt forbruk være en løsning, kombinert med at overforbruk straffes desto mye hardere. Kort sagt: Det må koste mer å varme opp hytta enn boligen.

Uansett hva vi gjør på lengre sikt: Situasjonen i dag er ikke til å leve med. Regjeringen må sørge for at vanlige folk har råd til å holde boligen varm i vinterkulda.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener