Dagsavisen mener

Drosjetæring

Drosjenæringen er allerede i krise etter frislipp. Sjokkfunn i storkontroll er tegn i tida.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

NRK meldte før helga at hver fjerde drosje ble parkert og ilagt bruksforbud etter storkontroll i Oslo og Romerike. En koordinert aksjon fra Vegvesenet, Skatteetaten, Justervesenet og fylkesmyndighetene i Oslo og Viken fant feil ved 34 av 133 biler. Det er dessverre ikke overraskende.

Noen var ikke registrert som drosje, mange manglet tydelig løyvenummer og utvendig markering. Statens vegvesens mann omtalte omfanget som skremmende. «Det går jo på sikkerheten for passasjerene», sier seniorkontrollør Ole-Martin Skjollby.

Det var da Frp hadde samferdselsministeren i Solberg-regjeringen at planen ble lagt for å ribbe drosjenæringen for regler og krav om sunn forretningsmessig drift. Høyre bremset ikke. Det hjalp ikke med KrF og Knut Arild Hareide i statsrådsstolen. I fjor ble reglene endret og fra november var drosjenæringa nesten helt deregulert.

Mange urutinerte aktører kan over natta skape inntrykk av en useriøs bransje.

Det er ikke lenger noe krav om at sjåførene må tilhøre en taxisentral. Det er blitt lettere å ha sjåførjobben som bijobb, og kommunene kan ikke lenger sette et tak på hvor mange drosjer det skal være. Regjeringen har strukket markedsliberalismens prinsipper til yttergrensen når det gjelder drosjenæringen. Storkontrollen av drosjene antyder hvor feilslått denne politikken er. Mange urutinerte aktører kan over natta skape inntrykk av en useriøs bransje.

De rødgrønne lovet før valget å reversere reformen. Vi holder Senterpartiet og Arbeiderpartiet til dette løftet. Ifølge Arbeiderpartiets plan for de første hundre dagene skal det skje allerede før jul. Men det er lettere gjort å klemme høyrepolitikk ut av tuben enn å få den tilbake inn. Forskrifter kan endres raskt, men løyver som er gitt, kan ikke tilbakekalles.

Noen full retur til slik det var, er kanskje urealistisk. Men kontrollen avslører risikoen ved frislipp og understreker behovet for sterkere oppfølging av drosjenæringen.