Dagsavisen mener

Regjeringens klimaflopp

Etter 30 års klimapolitikk står Norge på stedet hvil. Erna Solberg har ikke gjort jobben sin.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Hadde det ikke vært for at det er så tragisk, ville regjeringens evne til å nå sine klimamål vært en vits. Men ser man på resultatene, har åtte års klimainnsats vært tragikomisk.

Denne uka kom det nye SSB-tall for Norges klimagassutslipp. Våre utslipp gikk ned i fjor med 3,2 prosent målt mot året før. Dette etter et år der aktiviteten var rekordlav grunnet pandemien med hjemmekontor og lite reisevirksomhet. I Tyskland ble utslippene redusert med 8,7 prosent, i Sverige 6,8. For verden totalt gikk utslippene ned med 5,6 prosent.

Norge er ei sinke. Vi er blant de landene i verden som lykkes dårligst med klimapolitikken. Vi ligger langt etter land vi normalt liker å sammenligne oss med. Mens land som Sverige og Danmark har vært med nedover sammen med EU-snittet og har kuttet mellom 20 og 30 prosent.

Vi ligger langt etter land vi normalt liker å sammenligne oss med.

Likevel feires den lille nedgangen av klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Men det er ingen grunn til jubel, for Norge når ikke sine egne klimamål. Etter 30 års klimakamp og aktiv klimapolitikk ligger utslippene på omtrent samme nivå som i 1990. Solberg-regjeringene har gjennom åtte år forsømt klimaet, til tross for den sentrale plassen det har hatt på den internasjonal dagsorden.

«Norge la lista for klimakutt lavt, men river allikevel», oppsummerte leder for Norges Naturvernforbund, Truls Gulowsen. Stortingets mål ved klimaforliket i 2008 og 2012 var et kutt på 30 prosent fra 1990-nivå fram til 2020. Det klarer ikke Norge. Det klarer ikke regjeringen. Det klarer ikke landets foresatte. Fasit etter 30 år er 2,9 prosents reduksjon.

Målet et klimanøytralitet i 2030. Dit er det nå ni år. Og vi har signert på Parisavtalen og forpliktet oss til et klimagasskutt på 55 prosent, målt mot 1990-nivå. Vi har brukt veldig lang tid på små kutt, nå skal vi bruke veldig kort tid på store kutt. Det er helt usannsynlig. at vi klarer det. Norge gjør ikke sin del av jobben.

Olje- og gassproduksjonen er landets akilleshæl. Men den har gjort oss søkkrike. Under koronaen har regjeringa subsidiert olje- og gassindustrien med store skattekutt. Sektoren har vokst kraftig fra 1990. Over en fjerdedel av landets samlede utslipp kommer nå fra olje- og gassproduksjon, selv om elektrifisering av sokkelen reduserte utslippene noe i 2020.

Regjeringen Solberg og Høyre vil etter alle solemerker bli avløst etter valget til høsten. Hun etterlater en formidabel klimajobb til Jonas Gahr Støre. Norge står foran en klimahestekur og det må tas mange tøffe valg skal Norge nå målene vi har forpliktet oss til.

Mer fra: Dagsavisen mener