Dagsavisen mener

En nedslående slutt for Berg-saken

Regjeringen og Stortingets presidentskap knebler den folkevalgte forsamling for å forsvare en skandalisert etterretningstjeneste.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Soga om Frode Berg har vært lang, men for Berg sin del endte det hele godt. Han fikk komme hjem fra russisk fengsel til familien i Norge.

For Norge og norsk militær etterretning er Berg-saken en fadese uten egentlige sidestykker i vår historie. Sist uke klarte flertallet i presidentskapet på Stortinget kunststykket å gjøre saken enda verre. Med et udemokratisk mageplask.

Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, EOS-utvalget, har gransket Frode Berg-saken. Utvalget har bedt om at deres rapport blir nedgradert slik at hele Stortinget, offentligheten og Frode Berg selv kan bli kjent med innholdet. Det har Forsvarsdepartementet og underliggende etat E-tjenesten strittet imot. Innholdet er åpenbart pinlig, og vil for forsvaret kun være ytterligere et bidrag til skamrødme over håndteringen av Berg-saken. Men at de som utsettes for hard kritikk får bestemme om kritikken offentliggjøres eller ikke, er egentlig absurd.

For forsvaret vil det kun være ytterligere et bidrag til skamrødme.

Nå trosser presidentskap anbefalingen fra Stortingets eget EOS-utvalg og innstillingen fra de folkevalgtes særskilte komité for Berg-saken. Med helt avgjørende hjelp av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens (H) dobbeltstemme. Slik forsvarer hun egen regjering og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra ytterligere en offentlig pinlighet. En vaklende Bakke-Jensen trenger all den hjelp han kan få. Stortingspresidenten beskytter sine egne partifeller og overprøver Stortingets flertall. Presidentskapet er dermed politisert. Situasjonen er unik. Og svært uheldig.

Det er forståelig at regjering, departement, e-tjeneste og presidentskap føler ansvar for å beskytte rikets sikkerhet. Selvsagt gjør også Stortinget det. Og det er åpenbart sensitive funn i den fulle rapporten som vil kompromittere våre allierte. Denne typen informasjon skal ikke ut. Men det EOS-utvalget og Stortinget ønsker, er å la offentligheten få innblikk i et ansvarlig sammendrag av den. Tilliten til at EOS-utvalget kan gjøre disse sikkerhetsvurderingene, er åpenbart ikke til stede. Stortingets eget kontrollorgan er tilsidesatt. Det må bety at regjeringen og presidentskapet ikke har tillit til Stortinget.

I Norge er vi prinsipielt opptatt av åpenhet i alle fasetter av maktutøvelse i samfunnet. Også når det gjelder våre hemmelige tjenester. Når regjering og Stortingets presidentskap nå knebler en demokratisk og opplyst debatt om Frode Berg-saken, er det et forstemmende punktum som settes.

Mer fra: Dagsavisen mener