Dagsavisen mener

Angrep på basepolitikken

Norsk-amerikansk forsvarsavtale er et åpenbart brudd med norsk basepolitikk.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Aftenposten skriver at en ny avtale mellom Norge og USA gir amerikanerne et historisk militært fotfeste i Norge. Ifølge avisens grundige gjennomgang av avtalen skal amerikanske avdelinger få operere i Norge som de var i USA. Amerikanerne skal ta med eget utstyr til basene, som Norge ikke nødvendigvis får innsyn i. Amerikanske militære og sivile skal kunne reise sømløst inn og ut av landet. USA skal være politi for egne soldater og sivile, også om de begår lovbrudd på fritiden, utenfor basene.

Ap har et særlig ansvar for at arven etter Einar Gerhardsen blir tatt vare på.

Avtalen som Norge inngikk med USA i april er et åpenbart brudd med basepolitikken eller baseerklæringen som regjeringen Gerhardsen definerte i forkant av Norges tilslutning til NATO i 1949. Regjeringen erklærte da at den ikke ville tiltre noen overenskomst med andre stater som forpliktet Norge til å åpne baser for fremmede styrker på norsk område så lenge Norge ikke var angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Basepolitikken er blitt utfordret flere ganger. Blant annet i forbindelse med lagringen av amerikansk militært materiell på norsk jord, og da det nylig ble kjent at fire amerikanske bombefly skal være stasjonert ved Ørland flystasjon i en periode. Uthulingen av basepolitikken har foregått i stillhet. Dette er ikke noe dagens stortingspolitikere snakker særlig høyt om. Solberg-regjeringen vil helst at slike spørsmål blir drøftet i hemmelighet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Militæravtalen med USA er så omfattende og den representerer et så klart brudd med basepolitikken, at den må bli gjenstand for en omfattende politisk debatt. Planen er at avtalen skal behandles i to omganger på Stortinget før den blir en del av norsk lov. Vi tar det for gitt at det vi skje i full offentlighet og ikke bak lukkede dører.

Rødt og SV vil gå hardt ut mot avtalen. Ap må nå følge opp, for de har et særlig ansvar for at arven etter Einar Gerhardsen blir tatt vare på. Den må ikke bli ødelagt av høyresiden.

Mer fra: Dagsavisen mener