Dagsavisen mener

Splitt opp Viken

To av tre innbyggere i gigantfylket Viken ønsker å reversere prosessen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

1. januar i fjor ble Buskerud, Akershus og Østfold slått sammen. Svært få har verken før eller siden forstått hvorfor dette var et godt grep.

Bare 23 prosent ønsker at Viken skal fortsette som i dag.

Bare 23 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort på oppdrag fra Lokalsamfunnsforeningen ønsker at Viken skal fortsette som i dag. Det ønsker ikke engang politikerne som sammen i dag styrer den enorme regionen med en og en kvart million innbyggere og med en utstrekning fra helt øverst i Hallingdal i vest til Halden og svenskegrensa i øst. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV som nå styrer Viken sammen, kan ikke vente med å oppløse konstruksjonen. Moderpartiene vil ikke stå i veien.

Fylkestinget konstituerte seg etter valget i 2019 med mål om å oppløse seg selv. Hvis det blir et nytt flertall på Stortinget etter valget til høsten, vil Viken be om å bli oppløst. Det er en absurd situasjon for hver fjerde nordmann som nå faktisk lever i Viken.

Særlig innbyggerne i gamle Østfold er tydelige på at de ønsker seg tilbake til selvstendighet. 73 prosent av de spurte vil hjem til Østfold. Folk i Akershus trekker mest på skuldrene, men seks av ti vil tilbake til den gamle modellen.

Det samme bør i så fall gjelde for Troms og Finnmark, som ble tvangssammenslått.

Ifølge NRK er også Høyre nå på glid for at Viken kan løses opp igjen. Tidligere ordfører i Moss og nå stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, sier til NRK at partiet vil være med på den diskusjonen. Den instinktive motstanden fra den kanten mot omkamper, virker å være forsvunnet. Da er det få krefter igjen som vil at Viken skal bestå i dagens form.

Spørsmålet er hva som blir alternativet. Tre fylker? Eller to, ett øst og ett vest for hovedstaden, på hver sin side av Oslofjorden? Det vil i så fall bety en deling av gamle Akershus. Det virker som en nærliggende og god løsning.

Selvsagt bør Viken splittes opp. Fylket så dagens lys etter et absurd politisk kompromiss, og er uønsket av innbyggerne, politikerne som styrer det og snart av et nytt flertall på Stortinget. Det samme bør i så fall gjelde for Troms og Finnmark, som ble tvangssammenslått, og der motstanden også har vært stor, særlig øst i fylket. Misnøye har det vært mange steder i landet etter regionreformen som tok de 19 tradisjonelle fylkene ned til 11. Mye kan nok handle om følelser. Men Viken og Troms og Finnmark står i en særstilling på grunn av geografi og demografi.

Lytt til folket, del Viken i to og la Troms og Finnmark få gjenoppstå som våre to nordligste fylker.


Mer fra: Dagsavisen mener