Dagsavisen mener

La lærerne snike i vaksinekøa

Det er rundt 6.500 lærere i grunnskolen i Oslo, og rundt 12.000 ansatte i barnehagene i byen. De fortjener ikke å leve med følelsen av at de blir ofret av samfunnet. De bør stille fremst i vaksinekøen over påske.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Vi føler oss glemt. Eller i enda større grad, ofret», skrev barnehageansatte Thea Elene Rinden i et debattinnlegg i denne avisa. Det aller meste i samfunnet er stengt ned. De heldige av oss sitter på hjemmekontor, de uheldige går ledige og mottar dagpenger fra NAV. Men så er det noen som må jobbe i utsatte yrker. De som kjører bussene, trikkene og togene. De som lager mat og selger oss mat. Og ansatte i skoler og barnehager.

Det er ikke vanskelig å skjønne følelsen av å bli ofret. Den britiske mutasjonen av viruset smitter også barn og unge. Alle som har barn i skole eller barnehage lever med en konstant følelse av uro – er det i dag vi tar med oss viruset hjem? Men vi slipper å være eksponert for store grupper av barn. Det må læreren og andre ansatte i skole og barnehage. Hver dag. Utdanne, danne. Og tørke snørr og tårer.

Lærerne og ansatte i barnehager bør stille fremst i vaksinekøen over påske

De ferskeste tallene fra Oslo kommune, pandemiens episenter i Norge, viser at 17 prosent av bekreftet smittede barn og unge ble smittet i skole og barnehage i uke 11. Hittil i år er 2.162 barn under ni år bekreftet smittet i Oslo, og 3.533 i aldersgruppen ti til nitten år.

Folkehelseinstituttets oversikt over hvilke grupper som er mest utsatt, forteller den samme historien. Det er flere tilfeller av smitte blant ansatte i serverings- og kollektivbransjen enn i alle andre grupper i yrkesaktiv alder. Også barnehage- og skolefritidsassistenter, barnehagelærere og grunnskolelærere blir hyppigere smittet enn oss andre – spesielt i Oslo.

Denne kunnskapen må få følger for hvordan vi prioriterer vaksinene. Det har trolig vært riktig å vaksinere de eldste først, og ansatte i helsevesenet. Nå som disse gruppene er vaksinert, må vi sørge for at de andre som utsetter seg for smitte for å gjøre jobben sin, er nestemann ut.

Så lenge virkeligheten er at det bare finnes vaksine til en liten del av befolkningen, må vi fortsatt prioritere knallhardt. Og da vil det være en riktig prioritering og sørge for at lærere og barnehageansatte som fortsatt møter på jobb, får vaksinen så snart som mulig. I alle fall i hovedstaden.

Det er rundt 6.500 lærere i grunnskolen i Oslo, og rundt 12.000 ansatte i barnehagene i byen. De fortjener ikke å leve med følelsen av at de blir ofret av samfunnet. De bør stille fremst i vaksinekøen over påske.

Mer fra: Dagsavisen mener