Leder

E18 og Obos

Med medlemmene som nyttige idioter, har Obos, landets største boligbyggelag, tatt tydelig stilling i den betente, politiske striden rundt E18 inn til Oslo gjennom Bærum.

Oslo  20150910.
Daniel Kjørberg Siraj som er ny konsernsjef i OBOS fra 1. okt.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Boligutvikleren har store planer om å bygge på Fornebulandet.

Når Obos’ ledelse argumenterer for hvorfor det er en god idé å bygge ny motorvei, gjemmer de seg nå bak sine medlemmer. Før helga spurte Obos i en undersøkelse: «E18 vestover fra Oslo mot Drammen er en av Norges mest trafikkerte veistrekninger.

Det er en diskusjon om E18 vestover skal bygges og fornyes, eller ikke. Er du for eller imot en fornyet E18 Vestkorridoren?». Som man spør, får man svar.

Et åpenbart ladet og ledende spørsmål, som fagfolk har reagert på. 53 prosent av de spurte svarte ja (45 prosent i Oslo), men hva svarte de ja på?

Er det virkelig en fornyet vei diskusjonen står om i vest? Nei, det er snakk om å bygge ny og utvide vei med større kapasitet til å ta biler inn til Oslo sentrum. Og dette midt i en situasjon der man ønsker å få ned trafikken.

Spørsmålet har Obos’ ledelse selv formulert, og konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj er godt fornøyd. Men hvis man virkelig ønsker å vite hva medlemmene mener, hvorfor spør man ikke rett ut, på nøytralt vis. Dette er oppsiktsvekkende manipulasjon av selskapets over 450.000 medlemmer.

«Obos er som medlemsorganisasjon eid av sine medlemmer og forpliktet til å virke til fordel for disse», lyder Obos sine vedtekter. Virker Obos til fordel for flertallet av sine medlemmer som bor i Oslo sentrum og i de østlige bydeler, ved å legge sin tyngde inn i E18-spørsmålet?

E18 vil føre til bedre trafikkavviking i Bærum, men flere biler i Oslo.

Tar Obos da vare på interessene til sine eksisterende medlemmer eller prioriterer de et fåtall i vest og profitten som venter der? Det kan man undres over. Og det er det mange som gjør. Blant annet er det lansert en underskriftskampanje for at selskapets generalforsamling 24. juni skal tvinge ledelsen til å ta mer ansvar for bærekraft i framtida.

«Å ta vare på miljø og klima er en av våre viktigste prioriteringer», heter det i Obos’ egne festtaler. Men det er tomme ord når selskapet i praksis driver tung lobbyvirksomhet for mer motorvei.

Mer fra: Leder