Hareide i kollisjon med Hareide

Det er på høy tid at en voksenperson griper rattet og styrer Fornebubanen bort fra E18.

«De rødgrønne har hatt åtte år på å presentere en løsning, men dessverre blir det mange ord og lite handling med denne regjeringen. På tide å skifte dem ut 9. september».

Det var en høy og mørk Hans Andreas Limi som satte seg til rette bak tastaturet sommeren 2013.

Striden om E18: Dette er konflikten. Og derfor valgte Hareide å sette foten ned

Han var stortingskandidat for Fremskrittspartiet i Bærum og brukte lokalavisa for Asker og Bærum–Budstikka–til å fremme sitt kandidatur.

Limi, som senere ble parlamentarisk leder for sine på Stortinget, tok ingen råsjanse med sitt innlegg. For noen uker tidligere hadde de fire borgerlige lederne i sluttet orden troppet opp ute på Fornebu.

Der var Høyres Erna Solberg, der var Limis kvinne, Siv Jensen, der var Venstre-leder Trine Skei Grande og der var ikke minst Knut Arild Hareide fra KrF, som nå i 2020–etter noen spektakulære politiske krumspring–sitter bak rattet som landets samferdselsminister.

De lovet med unisone glis at det skulle bygges bane til Fornebu.

Der de rødgrønne hadde famlet, skulle dette superlaget levere varene. Bare vent og se, kjære velgere!

Ute på et grustak annonserte de et valgløfte i fire punkter. Øverst på arket til senere statsminister Solberg sto det: «Et regjeringsskifte betyr bygging av Fornebubane», uten forbehold.

Siste punkt ble også levert uten bremser i liten skrift: «Utbyggingen skal settes i gang raskest mulig». Raskest mulig er jo relativt, og ikke særlig presist, men mange vanlige kvinner og menn av folket ville hatt grunn til å tro at noe ville skje i løpet av den neste stortingsperioden siden det tross alt hadde vært snakk om denne Fornebubanen siden 1997.

Ikke ett ord om vei og E18 ble nevnt. Ingen kobling. Siv Jensen, senere finansminister i seks og et halvt år, lovet friske, statlige kroner. Uten bruk av bompenger fra Oslopakke 3.

Les også: Hareide åpner Ryfast fra denne kontorstolen – første gang i Norge

Jo da, det var valgkamp, de rødgrønne hadde dumpet Fornebubanen i sin Nasjonale Transportplan som ble lagt fram i april 2013, og det var lett å la seg rive med i stormingen av regjeringspalasset. Framover, borgere!

Men et løfte er et løfte. De borgerlige gikk til valg på Fornebubane i 2013.

Ingen sa noe om at en massiv veiutbygging var et premiss. Dagen etter valget skrev Budstikka på lederplass: «Asker og Bærum leverte også denne gang. Høyres enestående posisjon i begge kommuner har en pris. Nå er forventningene store til en regjering og et Høyre som har lovet adskillig i valgkampen. Endelig kan vi ikke bare håpe, men også tro at E18 finner sin løsning fra Oslo til Lier. Likeså med Fornebubanen.

Forpliktelser er gitt, pengene vil komme og banen blir bygget». Avisen la til at de regnet med Høyres Jan Tore Sanner, lokal helt fra Høvik. Født og oppvokst i Bærum.

Torsdag kveld i forrige uke brøyt samferdselsminister Knut Arild Hareide forhandlingene om Fornebubane og E18 tvert av etter uker med samtaler med Oslo og Viken.

Hareide er altså mannen med krumspringene og som i 2013 i lakksko og blådress møtte lokalpressa i grustaket på Fornebu og garanterte, med pant i sitt eget gode navn og rykte, for at det skulle bli bane på bæringene. En livslinje mellom Fornebu, knutepunktet Lysaker og Majorstua. 8000 mennesker i timen fra Bærum til sentrum på ti minutter.

Tidligere miljøvernminister Hareide er også mannen som da han tiltrådte som samferdselsminister i slutten av januar, erklærte at klima var hans viktigste prioritering.

Hans forgjenger Jon Georg Dale (Frp) hadde høsten 2019 brukt Fornebubanen som pressmiddel mot Oslo og Viken for å få ned bompengene. Med den milde og klimaprioriterende Hareide på plass på taburetten, skulle man tro at fornuften trådte inn i forhandlingsrommet og at det skulle bli lettere å få til en avtale mellom Oslo, Viken og staten.

Nei, KrFs mann gjorde nå for første gang koblingen mellom en massiv utbygging av E18 gjennom Bærum og Fornebubanen. My highway or no way, sa Hareide. Og gikk.

Villig til å kaste miljøprosjektet bane – designet for å ta av for biltrafikkveksten – på dynga hvis han ikke også fikk bygge forurensende vei. Begge deler eller ingenting for statens mann.

Les også: MDG-topp til Hareide: Putt pengene der du har kjeften

Fornebubanen var i løpet av de borgerliges regjeringstid redusert fra et grønt løfte, gitt helt uavhengig av E18, til en svart brekkstang for mer vei. Statsråd Hareide har ikke bare snakket usant én gang om Fornebubanen, men to. Ja, tre, hvis man regner inn klimaløftet han ga på vei inn på kontoret i januar. Nå sitter han bak rattet på et prosjekt som er på vei ut i den politiske grøfta.

Å insistere på å bygge motorvei i 2020 virker uklokt, for å si det mildt.

Det er sådd betydelig faglig tvil om den samfunnsøkonomiske nytten av motorvei gjennom Asker og Bærum. Og det grønne stemningsskiftet er påtakelig. Den politiske debatten har endret seg, klimaspørsmålet har rykket fram i køen. Regjeringens reformiver har også snudd det politiske flertallet i Viken mot regjeringen.

Mye har endret seg globalt og lokalt siden Oslopakke 3 ble vedtatt i 2016. Det er et faktum regjeringen må forholde seg til, ikke prøve å true vekk.

Enda mindre klokt er det å skrote Fornebubanen, og med det over 10.000 boliger. Statens veivesens krav om beredskapsveier til Fornebu forutsetter ikke ny E18, men kan fint løses ved å koble på eksisterende vei. Derfor må regjeringen nå ratifisere den såkalte byvekstavtalen for Oslo, slik at spleiselaget mellom Oslo, Viken og staten om miljøprosjektet Fornebubanen kan fortsette uavhengig av E18. Alt annet er uforsvarlig kjøring. Og et grovt løftebrudd.