Kommentar

Vårt valg

400 millioner europeere skal bestemme Norges fremtid. Dette synes vi er en strålende idé!

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Världen har skakats om. Rysslands invasion av Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen och konturen av ett nytt kallt krig tar form. Demokratin hotas. I en stormig omvärld är EU en trygg hamn för Sverige och svenska folket. Den 9. juni går Sverige mot ett val som inte liknar något tidigare EU-val. Rösta för sammanhållning, inte splittring».

Slik innleder de svenske Socialdemokraterna sitt valgprogram foran valget til Europaparlamentet. For dem er EU en trygg havn i en stormfull tid. De skriver at det er helt avgjørende for det svenske folks sikkerhet og trygghet at EU øker sin støtte til Ukraina og fortsetter å stå samlet mot Putin. Sammanhållning. Inte splittring.

Det norske utenforskapet har hatt solid oppslutning i over tretti år

Hos høyrepartiet Moderaterna finner vi formuleringer om at EU er et verdifellesskap som styrker Sverige, og hvordan partiet vil påvirke de politiske prosessene i EU for å få flere gjennomslag. Europa er verdt å forsvare, skriver de. För ett fritt og säkert Europa.

En trygg havn. Avgjørende for det svenske folks sikkerhet og trygghet. Verdt å forsvare. Et fritt og trygt Europa.

Om to uker skal svenskene sammen med 400 millioner andre europeiske velgere bestemme Norges fremtid. Selv har vi valgt å stå utenfor vårt viktigste politiske fellesskap og overlatt vår skjebne til blant annet ungarske, italienske, svenske, spanske, tyske og polske velgere. De bestemmer sammensetningen av det neste Europaparlamentet, og dermed hvilken retning det europeiske fellesskapet skal gå i. Så stor tillitt har vi til andre lands politikere at vi overlater til dem å vedta lover og reguleringer som vi mener at er i våre interesser å følge.

Det er registrert rundt 300.000 EØS-borgere bosatt i Norge. Svenske servitører og polske bygningsarbeidere har mer å si for Norges fremtid enn norske velgere som ikke har stemmerett i EU. Norske politikere drar heller til Brussel for å påvirke franske og tyske politikere til å ivareta norske interesser, enn å la seg velge selv for å fremme og stemme over saker som har betydning for Norge.

Les også: Norge tar et historisk, modig steg fram og anerkjenner Palestina.

Dette synes vi er en strålende idé. Det norske utenforskapet har hatt solid oppslutning i over tretti år. Dermed bruker vi tid og ressurser som lobbyister for å påvirke det andre lands politikere har tatt initiativ til, i stedet for å selv sette i gang politiske prosesser som fremmer våre interesser – slik våre naboland gjør.

Da Sverige hadde formannskapet i EU, klarte de å forhandle frem en ny historisk migrasjonspakt på kort tid, ferdigstilt de resterende delene av EUs klima- og energiomstilling, og samlet nok støtte til at EU endelig kan vedta Istanbulkonvensjonen mot vold mot kvinner. Dette samtidig som de har fremmet svensk næringsliv og jobbet for store infrastrukturinvesteringer i Nord-Sverige. Sverige er kjent for å klare å drive frem sine prioriteringer i både kommisjonen og parlamentet. Det er ofte svenskene vi ringer når vi trenger hjelp, men norske interesser er ikke nødvendigvis svenske.

Svenskene ser helt klare fordeler av å være en premissleverandør for utviklingen av politikken de uansett må forholde seg til for å få tilgang til det indre marked med nesten 450 millioner forbrukere. Socialdemokratene skriver at det gir Sverige forutsetninger for å sikre svenske industriarbeidsplasser, drive den grønne nyindustrialiseringen og også styrke svensk velferd fordi eksport betyr inntekter for statskassen. Derfor ønsker de å bidra til å utvikle EU som handelsunion, men samtidig sørge for et bærekraftig og rettferdig Europa som holder sammen fra nord til sør og fra vest til øst.

I Norge ser vi ikke verdien av dette. Vi tror helt oppriktig at sterkest er den som står alene og at nasjonal selvråderett styrkes av utenforskap, ikke at den faktisk utvides når vi jobber i fellesskap for å fremme frihet, demokrati og liberale rettigheter og verdier. Mens våre nordiske naboland finner sammen for å styrke det europeiske verdifellesskapet, har vi nok med vårt.

Les også: Det er et paradoks at Nato er på offensiven, men ukrainerne på defensiven, skriver Lars West Johnsen

Frankrikes president Emmanuel Macron advarer om at Europa slik vi kjenner det kan dø. Det er kanskje derfor svenske sosialdemokrater skriver at samhold er avgjørende for europeisk motstandskraft. Derfor vil de jobbe for å styrke EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Fordi EU er en trygg havn i en stormfull tid. Fordi EU er avgjørende for det svenske folks sikkerhet og trygghet. Fordi et fritt og trygt Europa er i svensk interesse. Fordi Europa er verdt å forsvare.

Den europeiske union ble dannet som et fredsprosjekt på ruinene av to verdenskriger. I en felles streben etter fred, frihet og demokrati har handel og samarbeid knyttet medlemslandene sammen. Land som har vært fiender, har blitt gode naboer og det har lagt grunnlaget for en historisk lang fredsperiode. Denne fredsperioden har vært avgjørende for utviklingen av Norge som nasjon.

Du skal være veldig skråsikker på at vi klarer oss uten dette fellesskapet når vi velger å stå utenfor. Det veivalget europeiske velgere tar om to uker vil også forme vår fremtid. Når vi velger å ikke stemme, bestemmer noen andre for oss. Det er vårt valg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen