Kommentar

Folk og folkevalgte

Mens vi venter på konsekvensene for mastersyke statsråder vedtar Stortinget strengere straffer for fusk i akademia.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er mulig å forstå at statsminister Jonas Gahr Støre er så lei av alle skandalene statsrådene hans involverer seg i at han til slutt valgte å outsource ansvaret for helseminister Ingvild Kjerkols framtid i regjeringen til Nord universitet, lærestedet der Kjerkol leverte sin mye omtalte og, vel … meget inspirerte masteroppgave.

Men over 100 tilfeller av tekstlikheter, som vi har lært oss at det heter de siste ukene, er et såpass (lite) imponerende tall at det er mulig å forstå dem som mener det begynner å bli påtrengende at Kjerkol fortsatt har statsministerens tillit.

Politikk handler mye om the optics. Og dette ser ikke spesielt bra ut

I alle fall om vi tar med i regnestykket at et flertall i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget denne uka, akkurat da smittetrykket fra mastersyken i regjeringen er på sitt høyeste, går inn for å skjerpe straffen for studenter som blir tatt for fusk.

Fra høsten av vil den strengeste straffen for fusk økes fra utestengelse fra studiene i ett år, til toårig utestengelse.

Man kunne jo la seg friste til å si at denne straffen truer alle som skaffer seg studiepoeng i Norge – andre, tydeligvis, enn de som sitter helt på toppen blant våre folkevalgte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Det understrekes fra komiteen at denne maksstraffen bare skal komme til anvendelse i helt spesielle tilfeller. Og det finnes helt sikkert tilfeller som er langt mer graverende enn Kjerkols 11,9 prosent tekstlikhet, der en slik maksstraff tvinger seg fram.

Det er likevel på sin plass å spørre seg om politikerne er helt sikre på hva de gjør når de nå skjerper straffene.

Nettavisen Khrono har funnet at 526 studenter ble felt for fusk i fjor. VG ramser opp noen av årsakene til at studenter blir felt: Manglende bruk av anførselstegn og parentes, tekstlikhet, feil sitering, ulovlig samarbeid og «selvplagiat», altså at studenten har gjenbrukt sin egen tekst uten henvisning.

Som VG skriver: «De fleste studentene som tas for fusk, straffes med utestengelse fra all utdanning i to semestre. Denne straffen er det nå flertall for å doble».

Det har vel skjedd at lovendringer har hatt bedre timing enn dette, for å si det forsiktig.

Det er selvsagt sant at det ikke er sammenheng mellom komitébehandlingen på Stortinget og de dårlige nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren internt i regjeringen Støre. Det er like sant at politikk handler mye om the optics, som det heter på internasjonalt. Altså hvordan ting ser ut og oppfattes.

Det ser ikke spesielt bra ut at våre folkevalgte strammer inn reglene for fusk akkurat samtidig som en av dem sitter så stille i statsrådsstolen som hun bare makter.

Og det er nok akkurat slik det oppfattes ute blant folk også.

Det er kanskje forståelig at Jonas Gahr Støre ikke orker mer og legger ansvaret over på Nord universitet for å rydde opp etter statsråders normbrudd, regelbrudd og lovbrudd. Men konsekvensen av det og den dårlige timingen på Stortinget denne uka gjør at det hviler et ganske tungt ansvar på Nord universitet.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien