Kommentar

Ernas motorhavari

Det er bare drøye hundre dager til valget. Derfor slipper regjeringen å få et mistillitsforslag mot seg.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Til helgen er det finale i Melodi Grand Prix. For 36 år siden vant Norge denne konkurransen for første gang, med låten «La det swinge». «La det swinge, la det rock’n’roll. La det swinge til du mister all kontroll», lyder det udødelige refrenget. Onsdag kom Stortingets utenrikskomité med samme budskap: Statsminister Erna Solberg har ikke kontroll med regjeringens sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Den mørke bakgrunnen er Bergen Engines-saken. Utenrikskomiteen har dokumentert grov svikt på en rekke punkter. Det var på nære nippet at et et selskap som kjente til viktige etterretningshemmeligheter, som hadde en strategisk viktig fysisk plassering og som satt på kunnskap om viktig militærteknologi, ble solgt til russiske interesser med tette bånd til president Vladimir Putin.

Fordi det kom et varsel utenfra til Nærings- og fiskeridepartementet, forsto regjeringen at dette var noe annet enn en normal næringstransaksjon, slik den først hadde hevdet. Høringene i komiteen avdekket at landets statsminister ikke ble klar over saken i det hele tatt før hun leste om den i Bergens Tidende. Det var også gjennom sitt BT-abonnent, og ikke gjennom sitt embetsverk, at hun ble klar over sakens alvorlige innhold. Og saken kom ikke på bordet til regjeringens sikkerhetsutvalg før mediene hadde begynt å skrive om den. Samlet sett har utenrikskomiteens undersøkelser avdekket at regjeringen reagerte sent, slapt og ukoordinert.

Saksordfører Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, Jette Christensen fra Arbeiderpartiet, Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet og SV-leder Audun Lysbakken er alle krystallklare: Regjeringen får sterk kritikk for alvorlige mangler innen koordineringen av og arbeidet med sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Det er heller ingen uenighet om hvem som har det øverste, politiske ansvaret for denne alvorlige svikten: Statsminister Erna Solberg.

Det blir ikke mer alvorlig enn dette.

Det eneste de fire har litt problemer med å svare på, er hvorfor de ikke fremmet et mistillitsforslag mot regjeringen og statsministeren - eventuelt én eller flere av de mange statsrådene som har hatt sin lille flik av ansvaret. Det blir jo ikke mer alvorlig enn dette: Regjeringen sviktet i å ivareta beredskapen og rikets sikkerhet, og den sviktet fordi statsministeren ikke hadde sørget for god samhandling. Likevel slipper Erna Solberg med skrekken.

Det er delvis fordi salget ble stoppet i siste liten. Og delvis fordi regjeringen ikke direkte har brutt informasjonsplikten til Stortinget. Den ar kommet med «forvirret informasjon» som Audun Lysbakken sier det. Men viktigst er det nok at ingen er tjent med at et stortingsflertall kaster regjeringen like før et valg. Opposisjonen vil helst at velgerne tar den jobben til høsten.