Kommentar

«Parti med høye ambisjoner»

SV er godt rustet for valgkampen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Åtte år i den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen tok nesten livet av SV. Partiet snek seg hårfint over sperregrensen ved valget i 2013. Regjeringsmakten var gått tapt. Velgere og medlemmer forsvant. Partiet som fikk 12,5 prosent ved valget i 2001 var redusert til et miniparti. Elendigheten skyldtes regjeringsdeltakelsen. Aldri mer regjering, ble det sagt.

Langsomt og sikkert har partiet bygd seg opp igjen. Partiet gjorde et godt valg for fire år siden. Valget til høsten ser ut til å bli enda bedre. På snittet av meningsmålingene i april har SV 8 prosent, to prosentpoeng over resultatet sist. Frykten for regjeringsdeltakelse er borte. Partiet har stilt seg i spissen for en samling av alle de rødgrønne partiene. SV inviterer også organisasjoner og politiske bevegelser med i den rødgrønne alliansen. Partiet advarer mot en regjering av Ap og Sp. Det vil bli en sentrumsregjering som ikke har styrke til å dra politikken mot venstre.

Det er flere dissenser i forslaget til nytt program. Men om de viktigste sakene er partiet samlet. Partileder Audun Lysbakken står sterkt. Han vil bli gjenvalgt med trampeklapp. Lysbakken holdt en god tale ved åpningen av landsmøte fredag ettermiddag. Han snakket om hovedsakene, rettferdig Norge, rettferdig grønt skifte og rødgrønn regjering.

Lysbakken er så sikker på sin egen posisjon i partiet at han tar sjansen på å sende en framforhandlet regjeringserklæring til uravstemning blant medlemmene. Han legger hodet på blokka, men han er overbevist om at medlemmene ikke vil hogge hodet av ham. Flertallet vil ikke si nei, hvis ledelsen og landsstyret har sagt ja.

Lysbakken vil at en rødgrønn regjering skal ha en egen boligminister. Tenker han seg selv inn i den rollen? Partiet har i alle fall en plan klar for den nye boligministeren. Det må komme en nasjonal boligplan som sørger for at det bygges nok og riktige boliger. Skattesystemet må legges om slik at prisveksten på boliger dempes og at det lønner seg mindre for de rike å putte penger i eiendom. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i.

Partilederen slo fast at det er tid for nye velferdsreformer, tannhelse til en rimelig pris for alle og gratis SFO i hele landet. Det skal ikke koste mer for tannhelse enn for andre helsetjenester. SFO er en stor utgift for familier med vanlige inntekter. SV vil ha gratis SFO med høyere kvalitet og nok voksne. Partiet går også inn for mer tid til praktiske fag, skolemat, fysisk aktivitet og skolelekser i stedet for hjemmelekser.

Det er bare MDG som har like store ambisjoner på klimaets vegne.

Lysbakken snakket engasjert om klimakrisen. Klimapolitikken handler om å komme først til nullutslipp, men også om å ikke komme sist til framtiden. Vi trenger en plan. Regjeringen har ikke det. Det den la fram i klimameldingen vil bare ta Norge halvveis til regjeringens eget klimamål. SVs klimabudsjett viser hvordan målet om å kutte 60 prosent innen 2030 kan nås. Partiet har en plan for et rettferdig grønt skifte hvor Norge skal være både nullutslippssamfunn, industrisamfunn og velferdsstat.

SVs forslag om en grønn ny deal er veldig ambisiøst. Det er bare MDG som har like store ambisjoner på klimaets vegne. SV må forhandle langt og lenge med Sp for få på plass de viktigste elementene i en ny grønn deal. Med Ap vil det gå litt enklere. Aps politikk er blitt mer grønn etter landsmøtet.

SV har historisk holdt fanen høyt i utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Engasjementet ble mindre i Kristin Halvorsens lederperiode. Audun Lysbakken har åpenbart til hensikt å forandre på det. Han viste i talen til at det i april er 60 år siden Sosialistisk Folkeparti ble dannet. SF sto for et tredje standpunkt i utenrikspolitikken. Et Norge uavhengig av stormaktene.

Det har partiet hentet fram igjen. SV kritiserer de autoritære stormaktene i øst. Partiet er tydelig i kritikken av undertrykkingen i Kina og av Putins framferd mot naboland, og hans udemokratiske regime av oligarker. Putin har gjort Russland til et av verdens mest urettferdige samfunn, hevdet Lysbakken.

Audun Lysbakken understreket at SV også sier nei til å dilte etter USA. Partiet sier nei til flere amerikanske soldater og fly på norsk jord. SV er motstander av at norske soldater skal delta i det Lysbakken kalte amerikanske krigskoalisjoner. Partiet går i stedet inn for et sterkt nasjonalt forsvar. I omtalen av utenrikspolitikken lød Lysbakken som et ekko av partistorheter som Finn Gustavsen og Stein Ørnhøi.

Regjeringsforhandlingene med Ap etter valget blir vanskelige på mange punkter. Det er neppe noen tvil om at utenriks- og sikkerhetspolitikken blir det aller vanskeligste. Ikke minst vil SVs nei til NATO og EØS sørge for det.