Kommentar

Pensjonistene er sinte

Enda en gang lurer staten dem for penger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) burde ha skamrødmet da han la fram årets trygdeoppgjør, For femte gang de siste seks årene får landets pensjonister redusert sin kjøpekraft.

Oppgjøret for lønnsmottakerne ble heller ingen fest.

Les også: Nei, pensjonistene får ikke mindre å rutte med for femte gang på seks år

Men LO vant fram med sitt hovedkrav om å sikre lønnsmottakerne en reallønnsvekst. Det samme skal ikke gjelde for pensjonistene. Alle skal få mindre å rutte med.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen er forbannet. Han godtar ikke et system som hindrer at landets pensjonister ikke skal få ta del i velstandsutviklingen på lik linje med alle andre grupper. Davidsen tror at pensjonistene får en reallønnsnedgang på 0,15 prosent.

Det som irriterer meg og mange andre av landets 1 million pensjonister, er at regjeringen ikke forstår at denne diskrimineringen av pensjonistene er et alvorlig samfunnsproblem. Det utfordrer oppslutningen om det offentlige pensjonssystemet og solidariteten mellom generasjonene.

Vi har å gjøre med en tikkende politisk bombe.

Det var mange av oss som lo av Bompengepartiet før kommunevalget. Dagen etter valget lo vi ikke lenger. Det eller de partier som reiser pensjonssaken ved valget neste år, har mange velgere å vinne.

Diskrimineringen kom inn i systemet i 2011. Da foreslo Stoltenberg-regjeringen at pensjonene skal reguleres i takt med lønnsveksten, minus 0,75 prosent. Uføretrygden ble holdt utenfor. Den reguleres med lønnsveksten. I gode økonomiske tider med solide lønnsoppgjør, er diskrimineringen til å leve med. I magrere år med svakere lønnsoppgjør, slår det meget uheldig ut. Pensjonistene går da konsekvent ned i reallønn.

Nå har det gått for langt.

Les også: Arbeidsledige Truls (61) smiler over at AFP-en er berget

Det er uakseptabelt at pensjonistene får redusert kjøpekraften for femte år på rad. Regjeringen burde ha lagt fram forslag om å fjerne urimeligheten. Det skjer ikke. Røe Isaken skygger banen og viser til at det er satt ned et utvalg som skal vurdere hele pensjonssystemet. For øvrig vil han beholde forskjellsbehandlingen.

Vi kan ikke vente oss noe fra Solberg-regjeringen. I Stortinget har Frp reist opprørsfanen. Partiet stemte mot da Stortinget sa ja til urimeligheten i 2011. Frp forsto hvor det bar hen. Det skal partiet ha. Derimot kommer det til fratrekk at Frp ikke løftet en finger for å avskaffe ordningen i de årene partiet satt i regjering og hadde finansministeren.

I den rødgrønne leiren har man begynt å forstå hvor urimelig dette er. Ap har kommet med en ny modell, som gjør det noe bedre. SV og Sp er på hogget og kommer sikkert opp med noe før valget. Det er håp om at det kan skje noe positivt hvis det blir en ny regjering etter valget neste år.

Diskrimineringen av pensjonistene i forhold til lønnstakerne er et sparetiltak.

Kommentar: «Hvem er det egentlig som raner hvem?»

Jens Stoltenberg var god på å lage modeller, men han var også ivrig etter å spare penger. Mye av det hans regjering sa og gjorde med pensjonssystemet er fornuftig. Det er bred enighet om at det skal lønne seg å jobbe. Det er kanskje logisk at folk som går tidlig ut i pensjon får mindre utbetalt enn de som står lenger i jobb. Det som er blodig urimelig er at pensjonistene som gruppe alltid skal få mindre enn lønnsmottakerne.

Jeg hører folk si at det ikke er «synd» på pensjonistene.

De er gjeldfrie med nedbetalte boliger. De fleste pensjonister har det bra. Folk som har et arbeid å gå til har det også bra. De arbeidsledige har det ikke bra. Folk med minstepensjon har det heller ikke bra. Enslige minstepensjonister har en inntekt under fattigdomsgrensen.

Pensjonistene har boliger som de skal bo i livet ut. Hvis de da ikke må på aldershjem.

Da tas pensjonen fra dem. Sjefer i det private næringslivet trenger kanskje ikke folketrygdens bidrag når de slutter. De får fete pensjoner og bonuser som sikrer dem livet ut. De er ikke representative for dagens pensjonister. De går ned i lønn når de slutter. Vi kan ikke akseptere et system som nekter folk reallønnsvekst når de har blitt pensjonister.

Arne Strand

Politisk kommentator i Dagsavisen