Kommentar

La Oslo gjøre mer i klimakampen

Skal vi bli verdens første utslippsfrie storby må regjeringen gi oss flere redskaper i verktøykassa

Klima- og naturkrisen er det største sviket mot verdenssamfunnet i vår tid. Tørke, flom, sult og andre klimaskapte katastrofer tvinger allerede millioner av mennesker på flukt.

Arter utryddes i rekordfart. Havene våre trues av forsuring, oppvarming og de fylles med plast.

Aller verst går det selvsagt ut over dem som har minst fra før. Norge, som verdens sjuende største eksportør av klimautslipp, bærer en stor del av ansvaret for klodens stadig forverrede miljøtilstand.

Les også: «En av kapitalismens store strateger»

De foreløpige tallene for 2019 viser at Norges klimagassutslipp gikk ned med 3,4 prosent fra året før. Dette er selvsagt gledelige nyheter, men dessverre skyldes mye av disse klimakuttene midlertidig vedlikeholdsstopp ved Equinors oljeraffineri på Mongstad.

De norske utslippene er nå tilbake omtrent på 1990-nivå. Til sammenligning har våre naboland kuttet utslippene med om lag 25 prosent.

De nasjonale utslippene er nå dobbelt så høye for en nordmann som for en svenske.

Potensialet for kutt er med andre ord enormt for enhver norsk regjering og klimaminister.

I Oslo har vi derfor satt mål om at klimagassutslippene ikke bare reduseres. De skal vekk. Helt vekk. Og det på ti år.

På alle de områdene Oslo faktisk kan påvirke selv fjerner vi våre egne utslipp, tonn for tonn. Vi leder an med å bytte til utslippsfrie kjøretøy i egen virksomhet, vi bygger sykkelveier i et tempo ingen har sett maken til i Norge, og har utviklet et banebrytende klimabudsjett.

Regjeringen har gjort det motsatte. De setter seg slappe klimamål, åpner stadig nye oljefelt, bygger nye motorveier og legger opp til økning i flytrafikken uten noe hensyn til at dette gir mer utslipp, ikke mindre.

Les også: «Med Venstres velsignelse har regjeringen forsterka klimakrisa»

Resultatet: De nasjonale utslippene er nå ca. sju ganger høyere per snute enn det en gjennomsnittlig Osloborger slipper ut innenfor kommunegrensen. Og dette var før oljenæringen fikk hundrevis av millioner i støtte som «koronatiltak».

Sant nok, Oslos utslipp økte med 2,7 prosent i 2018 (det siste året det finnes statistikk for). Men hovedårsaken var at utslippene fra bygg og anlegg har økt, og at endrede beregningsmåter har gjort de større enn det vi visste fra før.

Da er det direkte ødeleggende at regjeringen ikke vil la oss stille krav om nullutslipp eller fossilfritt i statlige og private bygge- og anleggsprosjekter, slik Oslo kommune allerede gjør til sine. Det blir vanskelig å få til kutt som monner i denne sektoren når 4 av 5 anleggsplasser er statlige eller private, i en av Europas raskest voksende byer.

I tillegg økte utslippene fra veitrafikken midlertidig i 2018. Paradoksalt nok fordi MDG og resten av stortingsflertallet stanset regjeringens praksis med å tillate innblanding av regnskogsødeleggende palmeolje i drivstoffet.

Denne gode nyheten for regnskogen ga likevel en kraftig økning i bruken av fossilt drivstoff.

I år blir heldigvis dette klimafiendtlige «miljøtiltaket» forbudt, samtidig som bruken av bærekraftig biodrivstoff øker.

Oslo rår dessverre ikke over mange av de mest effektive klimavirkemidlene alene. Siden 2018 har Oslo likevel giret opp ambisjonene. Vi går foran med innovative tiltak, som fossil- og utslippsfrie anleggsplasser, og vi stiller krav om fossil- og utslippsfrie løsninger i alle kommunale innkjøp.

I løpet av året blir alle busser og båter i Ruters tilbud fossilfrie. Samtidig ligger vi i front med å bygge markeder for nye klimaløsninger, enten det er elektriske gravemaskiner, elbåter som trafikkerer Nesodden-sambandet eller øybåtene.

Når Oslo-utslippene økte midlertidig i 2018 betyr det bare en ting: Regjeringen må la Oslo gjøre mer for klimaet. Mye mer.

Les også: Jeg er bekymret for byen min. Oslo har blitt en klimaversting

De siste månedene har byrådet derfor lagt fram forslag til nye konkrete virkemidler i møter med regjeringen. Vi har fortsatt ikke fått et eneste svar fra regjeringen. Her er noen av tiltakene vi ivrer etter å komme i gang med i, hvor regjeringen kan bidra.

1. Øk parkeringsutgiftene og la oss innføre nullutslippssoner. Gratis og billig parkering på arbeidsplassen er en av hovedårsakene til at folk velger bilen til jobb. La kommunene få hjemmel til å kunne kreve markedspris for parkering på privat grunn. Innfør begrensninger på parkering på statlige arbeidsplasseri hovedstaden. Kommunene bør også få hjemmel til å innføre nullutslippssoner i utvalgte deler av byene slik at det blir mer attraktivt med nullutslippskjøretøy for alle. Slik blir byluften renere.

2. Skrot motorveiplanene. La Oslo og Viken bygge ny Fornebubane – slik dere har lovet å støtte – uten å samtidig kreve at vi skal bygge ny E18 til 17 milliarder. Bruk heller disse pengene til oppskalering av klimatiltak, særlig innenfor transport.

3. Fang karbon. År etter år har regjeringen brutt sitt løfte om penger til karbonfangst ved forbrenningsanlegget på Klementsrud og sementfabrikken til Norcem. Klemetsrud alene vil kutte Oslos CO2-utslipp med rundt 12 prosent! Vi venter bare på den statlige støtten dere har lovet. Dette vil også kunne gi masse grønne arbeidsplasser, da teknologien kan eksporteres.

4. Bygg utslippsfritt. La Oslo få stille krav til private om fossil- og utslippsfri bygge og anleggsdrift. Og still samme klimakrav til statlige anlegg og bygg, som vi gjør til de kommunale. Det vil kutte enorme utslipp og mye støy fra byggeplasser.

Uten en kraftig opptrapping av klimatiltak i Oslo og andre storbyer kan regjeringen bare glemme å nå klimamålet i 2030.

Les også: Hysj, de voksne snakker

Mesteparten av befolkningen bor urbant, mesteparten av transporten foregår i byene, og mesteparten av avfallet håndteres her.

Globalt står byene for 70 prosent av verdens klimautslipp.

I Oslo har vi allerede vist at det er mulig å føre ekte grønn politikk som adresserer alle utslippssektorer, tar bedre vare på naturen, og samtidig gjør byen bedre å bo i. Vi kan og vil også gi drahjelp til å nå Norges klimamål.

Mitt håp er nå at Oslo og Norge kan eksportere sine klimaløsninger til andre større byer og land i verden.

Men da må regjeringen gi byene mer klimahjelp, ikke mer klimafiendtlig politikk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen