Kommentar

USA i koronavirusets grep

USA står dårligere rustet i sin kamp mot korona enn andre industrialiserte land.

Koronaviruset har i USA stilt nesten alle andre aktiviteter og begivenheter i skyggen. Interessen for nominasjonene av presidentkandidat i det demokratiske parti når ikke lenger de store overskriftene. Alles øyne er rettet mot skrekkscenariet: En pandemi som skyller over det nordamerikanske kontinent med døden på bølgetoppen. Ingen vet lenger hele omfanget av korona-spredningen. Tallene fra amerikanske helsemyndigheter, og løftene fra de samme myndighetene, bygger på sviktende tallgrunnlag og gjennomskuelige løgner.

USA har gjennom mer enn tre år hatt en president som opphøyer sine egne løgner til statlige sannheter. Dette er en farlig situasjon for det amerikanske samfunnet. Den inviterer ikke bare til politikerforakt og mistro, men også til konspirasjonstenkning og regelrette bedragerier. President Donald Trump går selv i spissen for å bedra sitt eget folk.

I starten hevdet han at korona-viruset  i USA var en myte skapt av mediene, for å ramme presidenten. Han mente at viruset ville dø ut av seg selv med varmere vær om våren. Da det var registrert 15 smittede i USA sa han at det snart ville være null. Så bråsnudde han og stanset flytrafikken fra de fleste land i Europa, med få unntak. Beslutningen som utløste panikk på børsene og sendte kursene i en gjensidig forsterkende spiral nedover, ville ifølge ekspertene kun ha marginal effekt sammenlignet med den smittespredning som allerede var i gang i USA.

Det komplette kaos ble avdekket sist fredag med en pressekonferanse i Rose Garden der Trump hevdet at et Google-selskap hadde utviklet et nettsted for korona med en enorm kapasitet og raske tilbakemeldinger om testresultatene.  Det stemmer at Google har et datterselskap i California, Verily, som jobber med noe lignende. Men det er ikke kommet lenger enn til at Verily planlegger et pilotprosjekt for testestasjoner rundt San Francisco. Plakaten som ble vist frem på pressekonferansen var en ren bløff, diktet opp i Det hvite hus, der Trumps svigersønn Jared Kushner tilsynelatende har tatt ledelsen i korona-bekjempelsen. Det lover ikke godt. Det hvite hus har sjelden nådd høyere i sitt inkompetansenivå.

For publikum, i første rekke den voksende andel som tviler på at Trump er i stand til å utrette noe som helst til beste for amerikanere flest, er dette bare en serie av nye bevis på at tvilen er berettiget. Selv har Trump hardnakket benektet at han skulle testes for korona. I helgen kom budskapet om at han hadde testet (testen var negativ). Er det mulig å komme med mer åpenbare usannheter i det offentlige rom, selv om sine egne helsetester?

Sannheten er at USA står dårligere rustet i sin kamp mot korona enn andre industrialiserte land med et offentlig helsevesen som omfatter hele befolkningen. Det skyldes selvsagt at hovedtyngden av sykehus og helseinstitusjoner befinner seg i hendene på private selskaper og sammenslutninger, og at titalls millioner av amerikanere ikke har helseforsikringer som dekker den kostbare behandlingen, både for testing og pleie. Dernest viser det seg at kommersielle selskaper har kjøpt opp store deler av testeutstyr som var tilgjengelig på markedet før pandemien brøt ut. Man kan bare ane hvilke kommersielle muligheter som ligger i en slik situasjon.

Les også kommentar: Nå rammes USA som en slegge av koronapsyken. Det vil ha store innvirkninger på valgkampen.

Dette har ført til at helsemyndighetene i USA, både føderalt, delstatlig og lokalt, simpelthen ikke aner hvor mange som egentlig er testet, eller hvor mange som faktisk er smittet. Ut fra den kunnskap man har om viruset internasjonalt og hvor dødelig det er, rimer det ikke at USA har hatt 60 korona-dødsfall blant mindre enn 2.800 som er rapportert smittet. (tall fra søndag). Her kan det foreligge store mørketall som ingen kjenner omfanget av.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Foreløpig er koronasmitten i USA konsentrert om kyststatene både i øst og i vest, med New York-området og delstaten Washington (der byen Seattle ligger) som de hardest rammede.  I delstaten Washington har viruset åpenbart gått uoppdaget i ukevis før dødstallene begynte å melde seg på et sykehjem i Seattle. Nå øker spredningen med rekordfart og myndighetene på lokalt plan kjemper desperat for å holde tritt med utviklingen. Til og med moteller og feltsykehus i telt planlegges brukt til å isolere eller behandle smittede. Med sine 329 millioner innbyggere er USA dårligere organisert enn mange andre land til å møte en slik krisesituasjon.  Og som et apropos: Trump sørget for å avskaffe stillingen i det nasjonale sikkerhetsråd som hadde med helseberedskap å gjøre, den gang John Bolton var presidentens sikkerhetsrådgiver.

Mange spekulerer i hvilke politiske følger korona-utviklingen i USA vil få. Men det vil være ønsketenkning å anta at Trumps skjebne ved presidentvalget til høsten er beseglet. Trump er opplagt svekket, men han er fortsatt president ut året, og mye kan skje i månedene som kommer som endrer situasjonen. Likevel ser de økonomiske utsiktene langt mørkere ut, og Trumps egen evne til selvdestruksjon kan gi meget betydelige bidrag til at han faller. Fremfor alt er tilliten til at han som president kan mestre en krisesituasjon for land og folk svekket.  Trumps løgner kan ikke bli stående som statlige sannheter.

Les også kommentar: Når verden virkelig trenger overnasjonalitet, er den under angrep

Mer fra Dagsavisen