Hun som tar regninga

Glem den moralske indignasjonen over at noen vil snike seg unna å betale skatt, som har kommet fram i saken om Panama-papirene.

Vi kan være enige om at det både er frekt og smålig at noen av dem som har best forutsetninger for å bidra til fellesskapet, bruker store ressurser på å finne måter å unndra seg skatt og overlater regninga til andre.

Det er vel så mye følgene av skatteunndragelse som bør opprøre, som rammer kvinner hardere enn menn. Og den største prisen betaler kvinner i lavinntektsland. De får regningen når selskaper etablerer seg i disse landene uten å betale skatt.

Det er bakgrunnen for at FNs kvinnekommisjon er bedt om å vurdere om Sveits bryter kvinnekonvensjonen når de tilbyr banktjenester uten innsyn. Når selskaper unndrar skatt, blir det mindre inntekter til å investere i velferd. Dermed blir pleie- og omsorg, og andre velferdsoppgaver kvinners ansvar. Det blir mindre rom for betalt arbeid og økonomisk uavhengighet. Og mindre offentlig finansiert velferd betyr mindre eller dårligere tjenester. Og siden kvinner er overrepresentert blant de fattige, er de mest utsatt for denne utviklingen.

Pengeplasseringer i skatteparadiser trenger ikke være ulovlig. Mange land lokker med gode skattefritak eller lav skatt for å tiltrekke seg investeringer. I verste fall ender det med at landets ressurser blir tømt uten at flere enn en liten elite har fått noe ut av det. Derfor er det så viktig å se på skatteparadiser med et politisk, ikke bare juridisk, blikk. Når Norads samarbeidspartnere bruker skatteparadiser og undergraver det Norge gjør med skatt for utvikling og sikre bærekraftige inntekter, har vi et politisk problem som Norad heldigvis tar på alvor.

Statens pensjonsfond utland og Norfund må også finne seg i å bli målt opp mot politiske standarder og ikke bare juridiske. Regninga som de løper fra når de ikke betaler skatt, er det en fattig kvinne som tar.