Debatt

OUS-prosjektet må stoppes nå

Et sykehus er primært til for pasienten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Både Trine Klette (14. september) og Gro Nylander (20. september) har hatt betimelige innlegg i Dagsavisen om de meget kontroversielle planene om å legge tomten til Ullevål sykehus ut på markedet og å bygge et av Europas største sykehus i området ved Gaustad og Rikshospitalet.

Det er vanskelig å forstå hvorfor disse planene ikke har vært gjenstand for NRKs Debatten og de store avisenes gravejournalistikk.

Drømmen om et kjempesykehus på en for liten tomt har gjort at man ikke har tatt inn over seg de store utfordringene dette medfører. Et sykehus er primært til for pasienten, men det planlegges for vesentlig færre sykehusdøgn enn man har i dag – pasienten kan jo sendes over til kommunal omsorg.

Jeg har ikke hørt om en pasient som gjerne skulle vært skrevet ut raskere etter en operasjon, men mange er livredde for å bli skrevet ut før de kan klare seg selv.

Jeg har ikke hørt om en pasient som gjerne skulle vært skrevet ut raskere etter en operasjon, men mange er livredde for å bli skrevet ut før de kan klare seg selv. Det er ikke plass til hovedkjøkken på det nye sykehuset, skal pasientene bestille Foodora? Listen over andre mangler er omfattende.

Randi Rosenqvist

Nå er det vanskelig å skaffe kvalifisert personale. Løsningen er neppe å bygge så trangt at de ansatte ikke har kontorplasser eller steder de kan møtes. Det lyder fikst at de ansatte kan gå med en liten PC i lommen, så trenger de ikke mer kontor.

Men det er ikke en oppskrift på godt arbeidsmiljø.

Som psykiater er jeg mest bekymret for de psykiatriske pasientene og den dramatiske underdekning vi har på psykiatrisk sengekapasitet i dag. Behovet blir ikke dekket av en trang avdeling i Sinsenkrysset.

De større tomtearealene på Gaustad sykehus er det eneste stedet i Oslo det nå er mulighet til å bygge opp det omfattende behandlingstilbudet og fagmiljøet som vi sårt trenger.

Men Gaustad sykehus skal heller benyttes til administrasjon og forskning for det nye Oslo Universitetssykehus, for det er prioritert.

Dette prosjektet må stanses mens det ennå er mulig!


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt