Debatt

Systemets parti, ikke folkets

Arbeiderpartiet må bygge demokrati i vanlige folks hverdag, ikke bare for Systemet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det var ikke I, der forlod socialdemokratiet, det var vi, der forlod Jer». (Mette Frederiksen, statsminister i Danmark)

Under Arendalsuka la 13 fagfolk fram en motmelding mot Helsepersonellkommisjonens (HPK) utredning. I en debatt på Dagsnytt 18 (NRK) erklærte en synlig irritert Cecilie Myrseth, nestleder i Stortingets helsekomité (Ap), at hun ikke ville finne seg i at noen lagde motmelding til en demokratisk oppnevnt kommisjon.

HPK var oppnevnt av departementet, der statsråden kommer fra Arbeiderpartiet.

Helsetjenesten er en typisk kvinnearbeidsplass. HPK besto av 8 menn og 7 kvinner. Lederen var mann. Tretten av de 15 er administratorer og ledere på høyt nivå i sykehus, offentlige organisasjoner eller fagforeninger. Ingen av medlemmene er vaktgående sykehusansatte; ett medlem arbeider direkte med pasienter.

Hans Erik Heier

Sammensetningen av HPK kan neppe kalles demokratisk. Kommisjonens hovedbudskap er at det må bli relativt færre ansatte i forhold til antall pasienter. De helsefaglig ansatte må altså løpe enda fortere enn i dag. Muligheter for innsparinger i administrasjonen nevnes ikke.

Dette viser Arbeiderpartiets grunnproblem: Aps «demokrati» er Systemets røst. Blir Systemet utfordret, blir Ap irritert.

Partiet har glemt å lytte til dem som gjør jobben «på gølvet». Denne klassiske feilen ble beskrevet allerede i 1950-årene av Milovan Djilas, Titos nære medarbeider i Jugoslavia, i boka «Den nye klasse».

Ap har skapt Systemet, men har stivnet i ufruktbar selvbeundring. Ap er verken sosialt eller demokratisk lenger.

Hos oss har man trodd at feilen var typisk for de tilstivnete kommunistregimene i Øst-Europa. Men Ap har for lengst havnet i samme grøfta. I øst kontrollerte man vanlige folk med alle midler inntil systemet døde. Hos oss har vanlige folk ennå stemmerett.

Årets valg kom som et sjokk på Arbeiderpartiet. Men det er bare en ny merkestein langs en lang vei mot undergangen. Ap har skapt Systemet, men har stivnet i ufruktbar selvbeundring. Ap er verken sosialt eller demokratisk lenger.

Det er ennå tid til å snu. Men det fordrer at man bygger demokrati i vanlige folks hverdag, ikke bare for Systemet.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt