Debatt

Klimakrisen er lokalpolitikk

Tørke i Somalia, varme i Pakistan og Tyrkia får direkte konsekvenser for befolkningen i Søndre Nordstrand. Som lokalpolitiker bør derfor den globale klimakrisen være blant mine viktigste saker.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg har vært på en strand på Kreta i sommer. Det var varmt. Det var deilig. Riktignok var 40 grader litt i meste laget, men jeg kunne legge på svøm i Middelhavet, drikke en kald Mythos og ta en time med aircondition på hotellrommet. Klimakrisen føltes på kroppen, men som ofte før, som norsk mann født på 70-tallet, kunne jeg skumme fløten.

Jeg føler meg så heldig. Jeg føler meg så ansvarlig. Ambivalensen er nesten like tydelig utenpå meg som svetten som renner langs ryggraden i 40 grader pluss.

For 4 år siden fikk Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 11 % i Søndre Nordstrand. Mange jeg møtte sa at de var enige med velferdspolitikken til SV, partiet mitt, men reduksjon i bompenger var deres viktigste sak.

Nå, om ikke før, 4 år etter, i dyrtidens tidsalder, forstår jeg hva de mente. Det bør ikke være så vanskelig å forstå for oss politikere, som det var for meg for 4 år siden, at de kortsiktige konsekvensene av livet vi lever oppleves viktigere for oss her og nå enn oppnåelse av våre egne verdier langt frem i tid.

Mann

For 2 år siden møtte jeg en ungdom fra mitt eget parti i planleggingen av valgkampen som stod for døren. Hun advarte vennlig om at klima- og miljøsaken ikke var en vinnersak i Oslos ytre bydeler. Det var for meg litt provoserende, men samtidig var det en liten tankevekker.

Kanskje er det slik at klima og naturpolitikk litt for ofte blir et slags overskuddsprosjekt for folk i middelklassemiljø, særlig i sentrum av hovedstaden? Et engasjement for folk som ligner på meg selv.

Folk i Søndre Nordstrand, andre bydeler i utkanten av byen og ikke minst for folk i levekårsutsatte områder, har kanskje nok med å leve livene så godt som mulig her og nå? Kanskje fokuserer de mer på å sørge for at barn og familie får seg utdanning, jobb og en fremtid i den delte byen?

Varme, tørke og branner henger sammen med politiske valg i vår bydel

Hva har så dette med min ferie på Kreta å gjøre? Jo, for meg var ferien i et land som ligner mer på Syria, Palestina, Kurdistan, Pakistan, og kanskje også Somalia når det gjelder klima, enn Norge, en påminner om hvorfor klimakrisen er en viktig sak også for oss i Søndre Nordstrand. Det handler nettopp om livene vi lever her og nå.

Familiene til mine naboer og mine barns venner, de som bor lenger sør enn det vi gjør, har ikke privilegiene jeg har på ferie, svømmeturen i Middelhavet eller en time i aircondition.

Mange sør i Europa, Midtøsten og det globale sør er blant dem som får smake de alvorligste konsekvensene av klimakrisen vi nå bare står på dørterskelen av. Som vanlig er det de som har minst som får de verste konsekvensene.

Atferden min gir alvorlige konsekvenser for mine naboers familie og hjemland. Som lokalpolitiker i Søndre Nordstrand kan jeg ikke se bort i fra dette. Som lokalpolitiker i Søndre Nordstrand må dette være blant mine viktigste saker.

Det er lett og tenke at klimakrisen er nasjonal og global politikk. Nasjonalt er SV svært tydelige på at grønn og rød politikk alltid må henge sammen for å oppnå resultater av betydning. Klimakrisen må dog også være lokalpolitikk.

Jeg er lokalpolitiker nettopp på grunn av at alle de avgjørelsene vi fatter får konsekvenser for noen som står oss nært. Tørke i Somalia, varme i Pakistan og Tyrkia får direkte konsekvenser for befolkningen i Søndre Nordstrand. Det er lokalpolitikk.

Derfor er det også avgjørende viktig å skape lokalt engasjement for vår tids største krise. Det gjelder å sikre at konsekvensene av våre kortsiktige valg fremmer våre verdier på sikt. Det handler selvsagt om å skape gode grønne møteplasser lokalt, styrke kollektivtrafikken til og fra og innad i vår grønne bydel, gjøre Oslo til en nullutslippsby.

Vi må ha forståelse for at handling lokalt påvirker den globale krisen, og at varme, tørke og branner faktisk henger sammen med politiske valg i vår bydel. For å få det til må vi styrke samhandlingen mellom politikk og folk.

Premisset er at vi må redusere utslipp og ta vare på natur. Hvordan vi skal gjøre dette må folk selv være med å bestemme.

Slik blir klimakrisen lokal politikk med et folkelig engasjement, også i Søndre Nordstrand.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt