Debatt

Hvordan bidrar du til et godt liv for barna dine?

Måten vi foreldre snakker til barna våre, og at vi anerkjenner deres spørsmål og problemer har mye å si for hvordan de får det fremover.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I samfunnet nå er det etter vår mening mange utfordringer. Banning, mobbing, trusler, vold, negativ mediepåvirkning, ensomhet, for mye skjermtid, manglende tålmodighet, respekt og grenser.

Vi tenker på barnas framtid.

Foreldre bør snakke med barna og gi dem god tid til å knytte bånd og lære hva som er rett og galt. Når barna lærer dette, er det lettere å ha et godt liv.

Hvis vi voksne er for svake, kan barna bli bortskjemte og grenseløse. Hvis vi er for strenge, kan vi miste kontakten med barna. Barna kan da bli redde eller irriterte.

Husk at veggene har ører, og det har barna våre også.

50% vennlighet og 50% disiplin er en god løsning. Vi bør høre på det barna sier og stille oppfølgingsspørsmål.

Det er viktig å gi barna gode erfaringer i hjemmet. Da vil de bli sterkere og kunne motstå dårlig påvirkning. Vi foreldre bør også være gode rollemodeller for barna. Alt foreldre sier og gjør får betydning for barna. Husk at veggene har ører, og det har barna våre også.

Vi foreldre kan gi dem veiledning, tid og trygghet. Barn er forskjellige, men alle trenger tydelige og kjærlige voksne. Foreldre er viktige i barnas liv, selv om barna og ungdommene ikke alltid ser og anerkjenner det.

Sist, men ikke minst: husk at lærerne har ansvaret for skoledagen, mens vi foreldre har hovedansvaret for barnas oppdragelse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt