Debatt

Somliga går med trasiga skor

La oss sammen, politikere og frivillige, slite ut våre sko til beste for de eldste i samfunnet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I år er det valg, og spørsmålet som bør oppta oss alle er: Brenner de politiske partiene virkelig for eldreomsorgen? Jeg tør påstå at de fleste gjør faktisk det, men at de må samarbeide istedenfor å sitte på hver sin tue og peke finger.

Cornelis Vreeswijk sang en gang: «Somliga går med trasiga skor». I stiftelsen Livsglede for Eldre reiser vi Norge rundt og jobber for eldreomsorgen hver dag, hver uke og hele året.

Stian Depui-Bakke

Vi ønsker at politikerne i alle de politiske partiene også skal få «trasiga skor» av samme grunn, og vi ønsker å gå sammen med dem.

La oss jobbe sammen for å realisere visjonen om personsentrert omsorg for alle eldre. La oss bringe de frivillige inn i eldreomsorgen og la oss legge til rette for magiske øyeblikk gjennom generasjonsmøter.

Vi må sørge for at velferdsteknologi avlaster helsepersonell på riktig måte, slik at helsepersonell får mer tid til viktige oppgaver – som mellommenneskelig omsorg. Sammen kan vi gi eldreomsorgen i Norge det løftet det trenger.

Det er ingen tvil om at eldreomsorgen i dag står overfor store utfordringer. Vårt samfunn eldes, og vi må ta ansvar for å sikre verdighet, respekt og omsorg for våre eldre.

For å skape en reell forandring i eldreomsorgen, trenger vi en tverrpolitisk vilje og engasjement.

Dette er ikke en oppgave som kan løses av én enkelt organisasjon eller ett politisk parti alene. Det krever et felles engasjement, et samarbeid på tvers av partigrenser og et målrettet søkelys på endring og forbedring.

Livsglede for Eldre er en organisasjon som har forpliktet seg til å jobbe for å skape glede, trygghet, trivsel og mening i eldre menneskers liv. Vi tror på verdien av å gi eldre muligheten til fortsatt å delta aktivt i samfunnet.

Vi har sett kraften i den frivillige innsatsen og betydningen av å skape generasjonsmøter som bygger broer mellom generasjonene. Vi har sett nødvendigheten av gode systemverktøy som sikrer god personsentrert omsorg for institusjoner, og hvordan resultatene av dette har endret liv.

Vårt mål er å bidra til en eldreomsorg som gir mennesker verdighet og livsglede, uansett alder eller helse.

Vi vil at alle skal få leve hele livet – livet ut.

For å skape en reell forandring i eldreomsorgen, trenger vi en tverrpolitisk vilje og engasjement. Derfor oppfordrer vi alle politiske partier, sammen med oss og alle andre som jobber med eldreomsorg, til å jobbe sammen og få vår felles kampsak øverst på den politiske agendaen.

Sammen kan vi finne løsninger som gir bedre kvalitet på tjenestene, mer ressurser og større verdighet til våre eldre.

Vi vet at det finnes politikere som brenner for eldreomsorgen. Vi har sett engasjementet deres, og vi tror på deres vilje til å gjøre en forskjell.

Men vi må også erkjenne at veien fremover kan være kronglete og utfordrende. Det vil kreve kompromisser, åpen dialog og et felles mål om å skape en bedre eldreomsorg.

Cornelis Vreeswijk spurte: «Somliga går med trasiga skor. Säg, vad beror det på? Gudfader som i himmelen bor, kanske vill ha det så?»

La oss sammen gi et svar på dette spørsmålet, og jobbe så intenst at vi stolt kan gi en grunn til at våre sko er slitte.

La oss starte nå!

Mer fra: Debatt