Debatt

«Alle må med» i eldreomsorgen

Den politikken og retorikken som Ap serverte på landsmøtet, vil med sikkerhet lede til et dårligere tilbud.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge rykker stadig nærmere en nær uoverkommelig utfordring knyttet til å levere god eldreomsorg.

Statsminister Støres uttalelse om at ingen Ap-styrte kommuner skal samarbeide med private innen eldreomsorg, er å overkjøre kommunalt selvstyre og trolig gjøre situasjonen enda verre for allerede pressede kommuner.

Yngvar Tov Herbjørnssønn

Og ikke minst: Det er å gi de eldre en dårligere eldreomsorg enn de kunne og burde fått.

De neste 20 årene blir vi 250.000 flere over 80 år. Samtidig ser vi allerede nå at kommunene har store utfordringer med kvalitet, kapasitet og utvikling.

Den politikken og retorikken som Ap serverte på landsmøtet, vil med sikkerhet lede til et dårligere tilbud og en oppblomstring av helprivate tilbud. Dette er en utvikling ingen ønsker seg.

Det som det snakkes lite om i debatten om eldreomsorgen, er det som det hele handler om. De eldre. Jeg har jobbet 13 år i Norlandia, og er stolt av all innovasjon og kvalitetsutvikling vi har hatt – og fortsatt har – og som vi deler med det offentlige.

Det som det snakkes lite om i debatten om eldreomsorgen, er det som det hele handler om. De eldre.

Konkurranse og samarbeid mellom kommuner og private aktører fører til nytenkning og innovasjon i eldreomsorgen. De eldre får det åpenbart bedre av at det finnes ulike tilbydere – og gjerne valgfrihet.

Det er et faktum at for eksempel konkurranseutsetting av sykehjemmene i Oslo medførte at det ble vedtatt en kvalitetsstandard. Det hadde aldri skjedd før, hvilket er oppsiktsvekkende i seg selv. Og kvalitetsutviklingen i Oslo var svært god.

Ett eksempel jeg ønsker å trekke fram er Oppsal sykehjem, som over mange år ble drevet av Norlandia på oppdrag fra Oslo kommune. Sykehjemmet ble fremhevet mange titalls ganger av Riksrevisjonen for både svært god omsorg og pleie i det daglige, og den lange strategiske og forskningsbaserte utviklingen. Paulus sykehjem drevet av Attendo i mange år, er et annet slikt godt eksempel som mange vil kjenne igjen.

Jeg er oppriktig bekymret for fremtiden til de eldre. Langt flere vil trenge omsorgstjenester og hjelp, og løsningen de som styrer Norge peker på, er å snevre inn og stenge ute aktører som gjennom mange tiår har bygget kompetanse og vist seg å kunne levere minst like godt som det offentlige selv.

Gründerne demobiliseres og vender sine kloke utålmodige hoder i andre retninger. Helsepersonellkommisjonen, ulike perspektivmeldinger, ja strengt tatt alle fremtidsanalyser foreskriver alt annet enn offentlig monopol.

I fremtiden vil det bli mer og mer avgjørende at vi har et mangfold av leverandører. Og ikke minst en stor underskog av nye initiativer og gründere for å skape best mulige tjenester for våre eldre.

«Alle skal med», har vært et av slagordene til Ap. La oss heller si «alle må med». Det heter seg at vi får de politikerne vi fortjener. Underforstått at vi må engasjere oss dersom vi ikke er fornøyd.

Det er på tide å engasjere seg hvis vi skal sikre en god og bærekraftig eldreomsorg for alle seniorer.

Mer fra: Debatt