Debatt

Ja, til nytt kreftsenter i Oslo

Denne saken er helt spesiell, og byrådet må benytte seg av unntak i den kommunale salgsinstruksjonen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Oslo Cancer Cluster åpnet i 2015, og rommer både forskning, næringsliv og skole – alt sammenknyttet med temaet kreft. Rett ved landets ledende kreftsykehus, Radiumhospitalet i Oslo. Her samles kreftforskningsmiljøet, det er stor suksess, og nå ønsker man å utvide så flere selskaper og aktører som ønsker det, kan få plass i dette attraktive forskningsmiljøet.

Et samarbeid mellom offentlige og private aktører, er helt avgjørende for gode helsetjenester og økt innovasjon i fremtiden, og dette kommer alle til gode.

Det er bare en liten hake, og det er at tre av tomtene som trengs eies av Oslo kommune. I hele tre år har forhandlingene pågått, og dessverre har forhandlingene med kommunen gått i stå. Som Dagsavisen tidligere har omtalt har Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretæren i Kreftforeningen, henvendt seg til byrådsleder Raymond Johansen, og bedt han gripe inn og sikre at kommunen inngår avtalen, slik at prosjektet kan realiseres. Men foreløpig står Oslo kommune med byrådslederen steilt i veien for prosjektet. Det er kritikkverdig.

Et samarbeid mellom offentlige og private aktører, er helt avgjørende for gode helsetjenester og økt innovasjon i fremtiden, og dette kommer alle til gode. I Oslo bystyre har vi vedtatt gjennom Campus Oslo, strategi for utviklingen av kunnskapshovedstaden, å legge til rette for miljøer hvor forskning og næringsliv kommer sammen. Det er dette bystyre ønsker seg mer av. I Oslo er innovasjonsparken allerede langt fremme i utviklingen av for eksempel nye legemidler. Det er leit at de allerede har brukt mange år, midler og krefter for å for å redde prosjektet, i møte med et steilt og vanskelig byråkrati.

I Oslo bystyre skal snart denne saken behandles. Frp kommer til å stemme for Høyres forslag med direktesalg med bakgrunn i at et kjøp av disse tomtene er særs viktig for videreutvikling av forsknings- og innovasjonsparken. Dersom mulige leietagere skulle falle fra på grunn av en prosess som kan trekke ut i flere år, mener vi at det vil være uheldig for kreftforskningen og det å trekke til seg internasjonale forskningsmiljøer til innovasjonsparken. Denne saken er helt spesiell, og byrådet må benytte seg av unntak i den kommunale salgsinstruksjonen. Vi vil derfor strekke oss langt for å få gjennomført dette, og få et forskermiljø i internasjonal toppklasse i Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt