Debatt

Vi trenger ingen løsrevet strategi for realfag

Beklager, Høyre: Strategien for realfag som dere foreslår, tar fellesskolen i feil retning.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Høyre, med Solberg og Sanner i spissen, har lansert en realfagstrategi som tar sikte på å øke rekrutteringen av realfagkandidater og utvikle mer realfagkompetanse.

Man må helt klart finne ut av hvordan man i større grad rekrutterer folk med realfagkompetanse inn i læreryrket. Da må man også våge å snakke om elefanten i rommet, som i denne sammenhengen kan være lønn og arbeidsvilkår.

Bodil Gullseth

Folk med kompetanse i realfag er etterspurte i næringslivet. Da må skolene gjøres konkurransedyktige.

Skolenes landsforbund mener at realfag er og blir viktig for utvikling av det norske samfunnet. Da tanken om utvikling av grunnleggende ferdigheter i regning kom og ble innført i norsk skole, var dette en god idé. Regning i alle fag, skulle og burde styrke ferdighetene til alle elevene.

I det nye læreplanverket er det jobbet med å få tydeliggjort realfagenes særegenhet inn i verdigrunnlag, grunnleggende ferdigheter, de tverrfaglige emnene og i ulike deler av overordnet del. Det har gått for kort tid til å vurdere det nye læreplanverket nå, men vi stiller likevel spørsmålet: Hvorfor lykkes vi ikke?

I Skolenes landsforbunds politikk står praktiske ferdigheter sentralt. Vi gledet oss stort over at det nye læreplanverket hadde en klar filosofi om mer praktisk og variert undervisning.

Folk med kompetanse i realfag er etterspurte i næringslivet. Da må skolene gjøres konkurransedyktige.

Nå gir medlemmene våre tilbakemeldinger om at det ble for mange eller for store kompetansemål, slik at man ikke får gjennomført alt på en grundig nok måte. Dette går ut over dybdelæringen.

Vi får stadig høre at manglende rammefaktorer som voksentetthet, utstyr og rom gjør at praktisk arbeid ikke lar seg gjennomføre på en god nok måte. Klasserommene anno 2023 er mindre egnet til praktisk arbeid enn de klasserommene som både Erna Solberg og Jan Tore Sanner trådte sine føtter i.

Mange elever opplever at jo lengre man kommer i utdanningsløpet, desto mer teoretisk blir realfagene. Skottene mellom fagene blir også strengere.

Grunnleggende ferdigheter i regning blir bare å lese diagrammer og å prøve å forstå dem.

Skolenes landsforbund er usikker på om en løsrevet realfagstrategi er svaret for at elever – og lærere – får øynene opp for at realfag er «artige fag».

Vi mener at man heller bør sørge for at realfag blir fokusområder både i den varslede «Ungdomstidsmeldingen» og i meldingen som skal komme om profesjonsutdanningene.

Lærerutdanningene må øke fokus på didaktikk i alle fagene. Framtidens lærere må få større forståelse for valg av metoder ut fra fagenes egenart, og må kunne stille seg spørsmålet: Hva er det av naturfag/matematikk i mitt fag?

Skole-Norge trenger ikke en realfagstrategi. Gi heller gode rammefaktorer til skolene slik at det stimuleres til praktisk arbeid med fagene, også de teoretiske. Det er noe i teoriene om «learning by doing.»

Vi har troen på at man kan komme lenger med å ufarliggjøre realfagene.

Mer fra: Debatt