Debatt

Mensen må være gratis – og miljøvennlig

Vi støtter Skolekravet om å innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder, men savner en inkludering av miljøvennlige menstruasjonsprodukter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvorfor? Jo, fordi miljøvennlige mensenprodukter er positivt for både kvinnehelse, naturen og for lommeboka.

Når Kiwi og UNICEF går ut med sitt gode initiativ, Skolekravet, bør derfor de alternative – og miljøvennlige – menstruasjonsproduktene tas inn i varmen.

Vilde Kloster Snekkevik, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Diya Chakravorty, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Det er nemlig overraskende lite informasjon om hvilke negative konsekvenser bruken av engangsprodukter har, både for kvinnehelse og for miljøet. Både tamponger og bind inneholder giftstoffer og kjemikalier, og vi vet ikke hvilken risiko kvinner som bruker disse utsetter seg for.

Det vi imidlertid vet så altfor godt, er at tamponger og bind havner i naturen i hopetall. Sanitærprodukter representerte fem prosent av søppelet som ble funnet langs norske strender i 2021. Slike produkter på avveie kan ha negativ påvirkning på dyreliv gjennom inntak av eller annen interaksjon med plasten og kjemikaliene produktene inneholder.

Jannike Falk-Andersson, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Kathinka Fürst, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

I tillegg skaper produktene store økonomiske utgifter for renseanlegg når de skylles ned i toalettet.

Heldigvis finnes det en rekke alternative menstruasjonsprodukter som også er miljøvennlige. Disse produktene kan nok for noen ha en avskrekkende pris ved første innkjøp, men vil over tid være det billigste alternativet – nettopp fordi de kan brukes flere ganger.

Mest kjent er menstruasjonskopp, menstruasjonstruse og gjenbrukbare bind. Dette er produkter som har vært på markedet i lang tid og som har mange fornøyde brukere. Likevel får de overraskende lite oppmerksomhet.

Vi tror at bruken ofte henger sammen med sosiale verdier og kunnskap om produktene. Vi vet også at mange er lojale mot det menstruasjonsproduktet de først startet med. Derfor mener vi det er nødvendig at vi allerede i skolen formidler kunnskap om miljøvennlige alternativer – på lik linje med engangsprodukter.

Med støtte fra Oslo kommunes tilskuddsordning for å minimere plastforsøpling, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) nylig gitt ut en forskningsrapport som oppsummerer det vi vet om miljøvennlige menstruasjonsprodukter.

Vi har også laget et undervisningsopplegg for skoler som heter «Miljømens», som er tilgjengelig på klimaskolen.no. Her kan du lære om konsekvensene av engangsprodukter, og ikke minst miljøvennlige alternativer.

Vi oppfordrer alle, og spesielt skoler og helsetjenesten, til å bruke disse ressursene og til å formidle kunnskap om miljøvennlige mensenprodukter. Vi mener at mensen ikke bare skal være gratis – den bør også være miljøvennlig.

Mer fra: Debatt