Debatt

ChatGPT – en nyvinning som tvinger oss bakover i tid?

Man kan fort bli historieløs når nye hjelpemidler skaper nye utfordringer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kunstig intelligens har gått fra å være noe vi prater om til noe som påvirker studiehverdagen. ChatGPT har besvart eksamen med gode resultater og vært prøvd som medforfatter på forskningsartikler.

Det tvinger høyere utdanning til å tenke annerledes. Bekymringen er at utdanningsinstitusjonene skal fokusere mer på kontroll av bruk enn nytte.

En robot som produserer tekst på bestilling, er både spennende og morsomt. For utdanningene bringer det derimot med seg utfordringer knyttet til hvordan de planlegger semesteret, og ikke minst hvordan de skal måle studentenes læring.

Frykten er at sektoren ser bakover i stedet for fremover. At svaret blir utbredt bruk av skoleeksamen med penn og papir. Og bekymringen er ikke grunnløs.

Under pandemien klarte sektoren på imponerende vis å legge om til en digital skolehverdag over natten. Men med bortfall av restriksjoner forsvant også ambisjonene og nysgjerrigheten på alternative undervisningsformer, og digitale løsninger ble raskt erstattet med obligatorisk forelesning i auditorier.

Jeg tror verken studenter eller lærere ønsker seg tilbake til en heldigital hverdag. Likevel illustrerer det et gjentakende problem med utdanningssektoren – de velger ofte den tradisjonelle, minst ressurskrevende og enkleste vei ut. Dette ofte på bekostning av den opplevde utdanningskvaliteten.

Når studentene ikke dukket opp på campus innførte universitetene obligatorisk oppmøte istedenfor å tiltrekke seg studentene med nye mer innovative læringsformer.

Man kan fort bli historieløs når nye hjelpemidler skaper nye utfordringer. Samtidig er det fristende å trekke paralleller til debattene som må ha versert rundt bruken av kalkulator og excel. Verktøy vi alle bruker i dag og som alle arbeidstakere må beherske. Noe grunnleggende kunnskaper må testes uten hjelpemidler. Likevel er min bønn at vi studenter ikke gjetes inn i kalde idrettshaller for å krampeskrive eksamen i alle fag.

Min oppfordring til universitetene er at de utfordrer seg selv til å tenke nytt både om undervisning og vurderingsformer. Ikke fall for fristelsen om å gjeninnføre skoleeksamen. Velg heller casestudier og presentasjoner som utfordrer studentene til å tenke analytisk og anvende teori til caser fra virkeligheten.

Mer fra: Debatt