Debatt

Aldri for sent å snu!

Lågendeltaet er viktig for fugl, fisk, insekter, planter og folk. Våtmarksområdet brukes av 226 fuglearter – 59 av dem på den norske rødlista.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forrige fredag ble det klart: Regjeringa setter asfalt foran natur. Å tredoble kapasiteten på en strekning hvor du kun opplever kø i de største utfartshelgene, er plutselig viktig nok til å svekke vernet av et av landets viktigste våtmarksområder.

E6 ligger der den ligger, og alternative traseer er ikke lett å se for seg, sier Dagsavisen på lederplass 13. februar. Nettopp! sier vi. Veien ligger der den ligger.

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Lågendeltaet er viktig for fugl, fisk, insekter, planter og folk. Våtmarksområdet brukes av 226 fuglearter – 59 av dem på den norske rødlista. Nye Veier planla veien sin som om det å få lov til å bygge i et naturreservat er en ren formalitet. De annonserte like godt oppdrag for entreprenører mens Miljødirektoratet behandlet klagen fra Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner. Da direktoratet satte ned foten for prosjektet før jul, resulterte det i sjokk og vantro.

Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Det haster nå for Nye Veier og lokalpolitikere som har lagt prestisje i veier vi ikke trenger. Regjering og storting har signalisert en annen og grønnere veipolitikk med mindre motorvei og mer vedlikehold. Når en ny Nasjonal Transportplan legges fram neste vår, blir det uten mange av de mest naturødeleggende prosjektene.

Når samferdselsprosjekter skal planlegges, er instruksen å først se etter tiltak som senker transportbehovet eller endrer reisevaner. Så skal mindre utbedringer vurderes før man går for helt ny vei. E6 forbi Lillehammer startet på siste skritt. Traseen som regjeringen omfavner, kom dårligst ut av ni alternativ. Ingen ga større naturtap eller mer nedbygging av matjord, og ingen var samfunnsøkonomisk svakere. Veien er estimert å koste 12 milliarder 2020-kroner, med en samfunnsnytte på minus 6 milliarder – uten at naturødeleggelser telles med. Det eneste alternativet som gikk i null samfunnsøkonomisk, var å gjøre ingenting. Mindre utbedringer på dagens vei var det ingen som kom på å vurdere.

Det er her vi finner løsninga for Lågenkryssinga: I å se på hva vi kan gjøre med veiene vi har.

Mer fra: Debatt