Debatt

Hva vil dere ha, en fødefabrikk?

Vi trenger differensiert fødselsomsorg, ikke gravide på samlebånd.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bygg fødefabrikker, få oss på samlebånd.

For selvfølgelig kan vi føde enda likere, fortere, bedre og komme oss fortest mulig ut av barselsenga og hjem. Glem tid, ressurser og omsorg på våre premisser.

Den varslede nedleggelsen av ABC er nok et eksempel på at kvinnehelse neglisjeres og nedprioriteres. Føde- og barselomsorg er stadig en salderingspost i helseforetakene.

ABC-avdelingen ved Ullevål er en jordmorstyrt klinikk som står for trygghet, kontinuitet og helhetlig omsorg der de samme jordmødrene gir kvinner oppfølging under svangerskapet, fødsel og barsel. Vi kan ikke undervurdere tryggheten som skapes av å føde i kjente omgivelser med kjente jordmødre, dette viser også forskning.

De siste årene har det vært barselsopprør og kvinner som har reist seg i bunad landet rundt i fortvilelse over nedlegging av fødetilbud. Vi har lest om vanskelige fødsler og barselsopplevelser på ordinær føde og barselhotell. De nye sykehusplanene i Oslo viser at man ikke har lært eller lyttet. Vi trenger differensiert fødselsomsorg, ikke samlebånd.

Jane Vogt Evensen, ABC-mamma og bydelspolitiker og leder for Grünerløkkas oppvekst-, miljø og kulturkomite (SV)

ABC har i årevis sørget for at tusenvis av kvinner har fått trygge, gode føde- og barselopplevelser. På ABC anses også partneren som en ressurs under fødsel og barseltid, noe de har praktisert også under pandemien. Slik er ABC akkurat den lommen av trygghet, kontinuitet og helhetlig omsorg som har vært etterlyst i debatten.

Å kalle en ordinær fødestue med mulighet for å føde «naturlig» for et «ABC-rom» er et hån mot hele filosofien som ABC representerer. Det synliggjør mangelen på fagkunnskap hos sykehusledelsen. Hvor er de faglige argumentene for å legge ned ABC-klinikken?

Jeg fødte mitt første barn «naturlig», altså uten medikamentell smertelindring, på ordinær fødeavdeling. Jeg opplevde at jeg ingen lyttet til meg. Den store forskjellen fra min ABC-fødsel var at jeg ikke fikk noen form for naturlig smertelindring der jeg lå mutters alene i timevis med riene, knapt uten tilsyn av helsepersonell og uten at partneren min fikk være tilstede.

Legg en god dose sykehusskrekk på toppen.

Hadde jeg ikke fått komme på barsel med kjente omgivelser, ansikter og omsorgen på ABC, så hadde jeg forlatt Ullevål sykehus ganske traumatisert. Jeg gråt en tåre når jeg i fjor fikk plass på ABC for min andre fødsel. Fordi jeg da følte meg trygg og visste at jeg ville bli lyttet til og godt ivaretatt. Det er så viktig både for fødselen og for psykisk helse i tiden etterpå å føle seg sett, hørt og respektert.

Forsvaret for nedleggelse av ABC-klinikken fra sykehusledelsen er pinlig. Noen på toppen må snart komme på banen og forklare samfunnsøkonomien i dette. Hvordan kan det ikke lønne seg økonomisk å føde uten medisinske inngrep eller medikamentell smertelindring? Føder vi ikke effektivt nok når epidural erstattes med kroppens egen oxytocin? Forskningen viser at flere føder normalt og med mindre medisinske inngrep med den helhetlige omsorgsmodellen ABC står for.

Det å få nybakte familier raskest mulig hjem, før «melka kommer» og ammingen er godt etablert, er kortsiktig. En nybakt mor er sårbar den første tiden etter fødsel. Det er store omveltninger, mye hormoner, vonde kropper og bøttevis med usikkerhet.

En god cocktail for depresjon med andre ord.

ABC ivaretar kvinnen, barn og partner i barsel de første dagene på en unik måte. De erfarne og trygge jordmødrene er tilgjengelige døgnet rundt for ammehjelp, spørsmål og råd for både kropp og sinn etter fødsel. Lønner det seg å sende kvinner, partner og barn hjem raskest mulig når ammingen ikke er etablert og barseldepresjoner økende? Med markedsstyringen av helseforetakenes blir såkalte «produksjon» av fødsler mer lønnsom jo raskere den fødende ekspederes ut. Dette kan få langsiktige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

En fødsel er en av livets største opplevelser og full av følelser. Fødselen og følelsene du sitter igjen med etter fødsel, blir med deg videre i livet på godt eller vondt. Og det er enorme forskjeller i hvorvidt kvinner opplever å bli sett, hørt og lyttet til under fødsel. Fødselen påvirker oss ikke bare fysisk, men vel så mye psykisk. Og det fordrer en helt annen kompetanse og erfaring å imøtekomme oss som fødekvinner enn den rent medisinske.

Jeg unner alle som skal ha barn i fremtiden det å føle seg trygg og ivaretatt under fødsel.

Av hensyn til stramme budsjetter og at det legges nye sykehusplaner med arealknapphet og jordmormangel til grunn, må vi visst finne billigere og mer effektive måter å føde på. Den kortsiktige økonomiske gevinsten er ikke verdt tapet av en helhetlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg, som gjør kvinner og menn trygge i møtet med livets største omveltning. Tenk om den langsiktige økonomiske gevinsten kunne være færre barseldepresjoner og tryggere mammaer og pappaer istedet?

Sykehusledelsen vil legge ned et unikt og trygt fødetilbud. Det er kunnskapsløst, arrogant og korttenkt. En sykehusledelse som mener vi ikke har plass til en jordmorstyrt enhet og alle foreldre og barn som trenger ABC, er en sykehusledelse det ikke bør være plass til i fremtiden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt