Debatt

Tempo opp, utslipp ned

Klimainvesteringer skaper store ringvirkninger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge må halvere klimautslippene og doble eksporten. Med dagens tempo klarer vi ingen av delene.

Norge har mange store fordeler – vannkraften, fisken og oljen er kanskje de tre viktigste. Det de tre har til felles er at vi tok de riktige beslutningene til riktig tid. Vi så mulighetene og tok grep. Med pågangsmot og viljekraft bygget vi ut vannkraften, vi etablerte en verdensledende oljenæring og vi ble en av verdens største sjømatnasjoner.

Ikke fordi det kom av seg selv, men fordi vi valgte å gjøre det til virkelighet.

Nå står Norge igjen foran usikre tider. Vi må doble eksporten og halvere utslippene. Tidskritikaliteten er til å ta og føle på, og det er handling som gjelder. Vi må holde fokus og bruke de næringspolitiske virkemidlene vi har til å få fart i eksporten, redusere klimagassutslippene og bygge nye grønne verdikjeder.

Siri M. Kalvig, administrerende direktør for Nysnø Klimainvesteringer.

Mens vi snakker om å løse klimautfordringene pågår det også et kappløp mellom ulike land og deres rolle som klimainvestorer. Norge var tidlig ute med å etablere en modell for statlige klimainvesteringer. Nå er mange land langt foran i satsingen på nye, grønne investeringer.

Danmark har etablert et grønt fremtidsfond på over ti milliarder kr, som del av en grønn investeringspakke på 25 milliarder kr. Tysklands Future Fund I på 100 milliarder kr skal investeres i teknologi og klimaløsninger. Frankrike, Danmark, Sverige og Storbritannia er alle langt foran Norge i satsingen på havvind.

Hvis ikke vi får opp tempoet, risikerer vi å havne langt bakpå.

Nysnø Klimainvesteringer er statens klimainvesteringselskap. Vi gjør lønnsomme investeringer direkte i vekstselskaper og indirekte gjennom fond, som utvikler klimateknologi og bidrar til reduserte klimagassutslipp. I 2022 skal vi fortsette å investere i norske bedrifter og fond som satser i Norge.

Norge er et lite land - noe som betyr at norske vekstselskaper må ut i verden for å vokse. Nysnøs investeringer sikrer strategisk, langsiktig utvikling av norske bedrifter som bidrar til positiv utvikling av norske klimateknologi selskaper og norsk teknologieierskap.

Vi er et klimapartnerskap i praksis gjennom å alltid investere sammen med private medinvestorer, og på den måten støtter vi også utviklingen av det norske økosystemet for vekstselskaper.

Siden 2018 har vi målrettet investert i både ny material- og batteriteknologi, ny landbruksteknologi, fornybar energiproduksjon, nullutslippstransportløsninger og teknologi for å bygge hydrogenverdikjede. For hver krone staten investerer i klimateknologi gjennom Nysnø utløser det ca. fem kroner i privat kapital. En stor andel av den private kapitalen vi mobiliserer kommer fra utlandet.

Det grønne skiftet betyr store muligheter for norsk næringsliv.

Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) må det investeres fire trillioner dollar i fornybar energi frem mot 2030 dersom vi skal nå klimamålene. Det grønne skiftet gir store ringvirkninger i form av økende etterspørsel etter teknologi og klimaløsninger.

Det betyr store muligheter for de som kan tilby produktene og teknologiene verden vil etterspørre i fremtiden. Norge kan ta viktige markedsandeler i den nye verdensøkonomien, men vi er åpenbart ikke det eneste landet som ser mulighetene. Land etter land rundt oss handler raskere og mer effektivt. Forspranget forsvinner. Mulighetene kommer andre land til gode.

Nå er ikke tiden for lange diskusjoner og nye utredninger.

Norge har en helt unik mulighet til å ta betydelige markedsandeler med tilhørende arbeidsplasser – men da må vi få opp tempoet. Vi må bruke verktøyene vi har, sette penger i arbeid, få klimagassutslippene ned og sørge for at vi tar de riktige beslutningene til riktig tid. Den muligheten har vi nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt