Debatt

Forløs kvinnekampene, Ap!

Kan vi snakke om andre kvinnekamper enn abortnemndene?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeiderpartiets kvinnekamper drukner i en dissens som knapt var en uenighet: Hele Ap vil bort fra abortnemdene. Andre kvinnekamper får en trang fødsel i skyggen av «abortstriden».

Det siste året er det emneknaggene #Jegføderikkealene og #barselopprøret som har eksplodert i media.

Arbeiderpartikvinner som Tuva Moflag har heldigvis vært frontkjempere mot en fødselsomsorg som kulminerte til det uforsvarlige under pandemien. Takket være Stortinget får partner nå i større grad være med under fødsel. Dessverre har vi bare skrapt overflaten av et problem.

Det er på tide at en ny Arbeiderparti-regjering forløser det grunnleggende problemet; at fødetilbudet i Norge går i feil retning. Dette skjer på Erna Solbergs vakt, samtidig som hun maner til å få flere barn.

Jeg ville ikke brukt de ordene, Erna Solberg.

Fødende kvinner og jordmødre har i flere år varslet om at bemanningen i kommuner og på sykehus er for lav og at fødekvinner får for dårlig oppfølging. Tusenvis av kvinner har fødehistorier som kan få vannet til å gå for de fleste.

I likhet med abortsaken, handler et bedre føde- og barseltilbud om kvinners kropp, og om samfunnets og helsevesenets grep om kvinners fruktbarhet. Mens samfunnet har begeret fullt av meninger om at kvinner må få barn og om kvinners fruktbarhet, lever kvinner på helsevesenets nåde om god føde- og barselomsorg.

Tusenvis av kvinner har fødehistorier som kan få vannet til å gå for de fleste.

Fødesteder i vårt langstrakte land legges ned fordi en ikke klarer å sikre fast og stabil spesialistkompetanse, og kvinner opplever å ha uforsvarlig lang reisevei til fødested. Samtidig prioriteres ikke følgetjeneste i landets kommuner. Fødende kvinner i Oslo opplever å bli sendt fra sykehus til sykehus under fødsel fordi fødeavdelingene er fulle.

Vanligvis slipper ikke kvinner inn på fødeavdelingen før 4 cm åpning, selv om opplevelsen av fødsel og smerte kan ha vart lenge.

Over 90 prosent av jordmødre rapporterer at de ikke klarer å gi én-til-én-omsorg av kvinner i fødsel. Mange fødekvinner opplever seg heller ikke hørt eller ivaretatt når det gjelder smertelindring. Fødeklinikker har som regel ikke dedikerte anestesileger, og disse er kun tilgjengelige for fødende kvinner dersom anestesilegene ikke har mer akutte oppgaver.

Etter fødsel forteller fødekvinner at de ikke lenger behandles som pasienter, selv om de skulle ha behov for det. En fysisk sjekk av fødekvinnen er ikke standard på barselavdelinger og -hotell. Det finnes ikke engang en objektiv grense for hvor mange fødekvinner en jordmor kan ha ansvar for i løpet av en vakt.

Resultatet er en omsorg som altfor ofte ligger langt unna dagens kvalitetskrav. I stedet for at oppholdet tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov, så praktiserer de fleste sykehus 48- og 72-timersnormen for oppholdet strengt.

Som om fødsel er som å kjøre drive through på McDonalds.

Liggetiden har sunket betydelig de siste årene. Kvinner opplever å bli sendt hjem fra barsel uten å føle seg trygge, uten at melkeproduksjonen er i gang eller å ha fått tilstrekkelig ammeveiledning. Fødselsdepresjoner har skutt i været.

Under koronapandemien har mødre fått enda mindre av alt det allerede var for lite av; omsorg, informasjon og støtte av kvalifisert helsepersonell. Resultatet er at det som har vært problematisk i årevis ble en akutt krise.

Dette er ikke en kritikk mot dyktige jordmødre og barnepleiere på landets fødeavdelinger, men en kritikk mot at de ansatte er for få i antall, en kritikk mot manglende fokus på kvinnehelse, og at fødsler behandles for strengt etter en normal som ikke passer alle.

Det er for mange med uverdige erfaringer og på høy tid med politikere som tar tak i solidaritet med alle med vonde opplevelser og framtidige mødre.

På landsmøtet til Arbeiderpartiet vedtok partiet blant annet

· styrket bemanning ved landets fødetilbud med mål om én-til-én-oppfølging av jordmor,

· satse på følgetjeneste,

· legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig på barselavdeling etter fødsel,

· sikre at mødre ikke får kutt i permisjonstiden dersom de føder før termin, at permisjonen ikke starter å løpe dersom en føder senere enn termin, og

· styrke finansieringen av fødetilbudet.

Det er fullt mulig å vise norske kvinner at Arbeiderpartiet skal ta føde- og barseltilbudet til et nytt og verdig nivå.

Det fødes cirka 55.000 barn i Norge hvert år. Det er minst 55.000 lette eller harde graviditeter. Cirka ni måneder i mors kropp for hver og én av dem. Minst 55.000 fødselsopplevelser. Mange med blod, svette, smerte, tårer, bekymring, men også glede. 55.000 ulike babyer som er fullstendig avhengige av sine foreldre 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Livsskapende og livsviktige opplevelser en bærer med seg gjennom livet.

Så, kan vi snakke om andre kvinnekamper enn en såkalt «abortstrid» der hele partiet egentlig vil fjerne nemndene?

Mer fra: Debatt