Debatt

Trimhytta 50 år

Gressvik Røde Kors kan i år, 2021, feire at det er 50 år siden foreningens populære sportshytte, Trimhytta på Sprinkelet i Gressvikmarka ble innviet skjærtorsdag 8.april 1971.

Trimhytta på Gressvik ca. 1973. Nyåpnet.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tanken om å bygge en slik hytte på Sprinkelet hadde allerede da eksistert i mange år. Allerede under andre verdenskrig hadde noen privatpersoner søkt om å få bygget en slik «turstasjon» på stedet. Disse planene ble videreført av Gressvik idrettsforening etter krigen. Detaljerte tegninger utført av Gressvikmannen William Andersen henger på Trimhytta i dag. Planene ble imidlertidig skrinlagt. Det var da sterke meningsforskjeller i idrettsforeningen om hvorvidt hytta burde bygges. Da var det allerede sprengt ut et hull for en kjeller. Dette åpne hullet var en stadig påminnelse til turfolket om at her skulle det stått ei hytte.

Sprinkelet var og er et naturlig mål og samlingspunkt for tur- og trimentusiastene i Gressvikområdet. Alle turløypene i Gressvikmarka har gått naturlig innom Sprinkelet i alle år. Derfor var det logisk at hytteplanene fikk ny næring etter hvert som stadig flere mennesker ble opptatt av trim og mosjon.

I 1954 satte televerket opp sitt første tårn på Sprinkelet. Det ble benyttet som en radiolink. Dette tårnet ble også et siktepunkt for flere mennesker til å ta en tur opp til Sprinkelet. En asfaltert vei ble anlagt av Televerket opp til Sprinkelet først på 1960-tallet. Veien ble anlagt for lettere å føre kontroll og tilsyn med tårnet.

På midten av 1960-tallet tok et par entusiaster fra Gressvik Røde Kors hjelpekorps noen kasser med brus bak i bilen og kjørte opp til Sprinkelet på pene søndager for å selge. Da dette ble vellykket, var ikke tanken langt borte for å få tak i ei brukt Moelvenbrakke som kunne benyttes som kontor for tivoliet på sommerstid og som et utsalgssted på Sprinkelet om vinteren. Dette pågikk noen år og var vellykket.

Trimhytta på Gressvik ca. 1967 med Røde Kors sin brakke.

Nå begynte tanken om ei utfartshytte à la Skihytta å ta form. Tomta ble leid av Krabberød og Håkonsen Fjelle. Den ble senere innløst.

I 1970 kunne man lese i lokalavisene at en byggekomité bestående av Ragnar Herlofsen, Arne Mentzsen og Bjørn Magnussen var valgt. Komiteen skulle senere utvides med to representanter fra Onsøy kommune. Tegninger av hytta som også denne gang var utarbeidet av William Andersen ble presentert i lokalavisene samtidig. En gavebrevsaksjon som ble igangsatt i Gressvikområdet, ga startkapital og «snøballen» begynte å rulle. Mange næringsdrivende og privatpersoner var velvillige bidragsytere med penger og tjenester. Her kan nevnes at Eivind Normann Nilsen AS utførte betongarbeidene gratis, Hans Petter Pedersen skaffet betongen gratis og KalaHus AS utførte tømrerarbeidene til en meget subsidiert pris. Da hytta stod ferdig var foreningens pengeutbetalinger begrenset til 55000 kroner. Det må og nevnes at i tillegg til de overnevnte i byggekomiteen, var Jan Erik Magnussen en av pådriverne gjennom byggeperioden.

Innvielsen skjedde skjærtorsdag 8.april i 1971. Hytta har i alle år siden da vært åpen for publikum på søndager fra september til april. Foreningens medlemmer har velvillig stillet opp til kiosktjeneste og til annen dugnad. Dette har også medført at de aktive i Gressvik Røde kors har blitt en sammensveiset gjeng.

Den første tiden etter at hytta åpnet, var den utsatt for en del innbrudd og hærverk. Det var særlig sjokoladebeholdningen det gikk ut over. Heldigvis har dette bedret seg. Det siste drøyet året har korona vært problemet. Trimhytta har fulgt nasjonale og kommunale råd og holdt stengt når det har vært nødvendig. Trimhytta gir årlig et bidrag til foreningens kasse og dekker sine utgifter til oppussing og vedlikehold.

Den første tiden etter at hytta åpnet, var den utsatt for en del innbrudd og hærverk. Det var særlig sjokoladebeholdningen det gikk ut over.

Etter at Panoramatårnet ble bygget i 2008, har besøket øket betraktelig, og kioskpersonalet har registrert at det stadig kommer folk fra andre deler av Østfold. Det er også registrert terrengsyklister fra både Oslo, Drammen og Lillestrømkanten som bruker terrenget rundt hytta, særlig på våren. Også de har vanskelig for å motstå vaffellukta en fin søndag i Gressvikmarka.

Året etter at Panoramatårnet åpnet, 2009, fikk Gressvik Røde Kors tilbud fra Fredrikstad kommune om å overta noen skadede benker og bord fra Ambjørnrød Skole. Disse ble restaurert av foreningens medlemmer og satt ut på fjellet vest for hytta. I 2019 åpnet Lions en gapahuk cirka 100 meter vest for Trimhytta. Dette sammen med benkene rundt hytta, har medvirket til at en kan treffe kjentfolk på Sprinklet uansett hvilken ukedag du går dit opp.

Trimhytta på Gressvik, 2021.

I jubileumsåret 2021 åpner også turløypa fra Trondalen. Denne sammen med reisebegrensningene som koronaen medfører, har vært med på å øke besøkene på hytta og på benkene utenfor.

Turløypa har også bedret tilgjengeligheten for personer som benytter elektrisk rullestol. Trimhytta fikk laget en rullestolrampe sommeren 2019 slik at alle skulle komme inn på hytta når turløypa kom. Rullestolrampa gjør det nå enklere for Gressvik Røde Kors å frakte eldre opp til Trimhytta en søndag.

På grunn av dagens koronasituasjon må en markering av 50-årsjubileet utsettes til smittesituasjonen er under kontroll.

Mer fra: Debatt