Debatt

«Glede over støtte til sommerskole»

Vi i Fredrikstad Venstre har hatt som mål at sommerskole skal bli et permanent tilbud til barn og unge her i kommunen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fredrikstad får 7,5 millioner av regjeringen for å tilby sommerskole i år. Kommunen søkte på midler og nå er bevilgningen klar. Den gir rom for tilbud som kommer i tillegg til den lovpålagte, ordinære grunnskoleundervisningen. Sommerskolen kan bli et viktig tilbud til mange barn og unge etter et vanskelig år.

Vi er svært glade for å kunne gi støtte til et slikt tiltak i år. Målet med tiltaket er todelt. Det skal både bidra til å aktivisere barn gjennom å være en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter, og gi dem mulighet til å ta igjen tapt progresjon.

Kommunene får stor frihet til å lage opplegg som er godt tilpasset lokale forhold. Både innhold, faglige opplegg og eventuell målretting mot grupper av elever, må tilpasses lokalt. Tilbudene i sommerskolen kan også organiseres i samarbeid med kulturskolen, idrettslag eller andre. Eventuell deltagelse av faglærere vil være frivillig. Faglærere kan ikke pålegges å jobbe når de har krav på ferie. Midlene fra regjeringen åpner for at lærerstudenter kan bli ansatt som ressurser i sommer.

Dette er veldig gledelig. Vi i Fredrikstad Venstre har hatt som mål at sommerskole skal bli et permanent tilbud til barn og unge her i kommunen. Det er derfor et veldig godt utgangspunkt at regjeringen gir oss et solid tilskudd til å etablere tilbud i år. Kommunen får stort handlingsrom til å forme dette tilbudet, så vi har en viktig jobb å gjøre lokalt.

Mer fra: Debatt