Debatt

Det får da være grenser!

Nå må regjeringen våkne opp før fagarbeideren forsvinner for godt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lavtlønnede arbeidsinnvandrere overtar for norske fagarbeidere. Har regjeringen forstått hva dette betyr for ungdom i yrkesfaglig utdanning, for fagarbeiderne og for samfunnet?

Det er deilig å være norsk i oljelandet Norge. Trygge velferdsordninger og høy samfunnsdeltakelse gir god levestandard og små forskjeller mellom folk. Effektivitet og lavere produksjonskostnader kan imidlertid gjøre oss enda rikere. EU-utvidelsene i 2004 og 2007 åpnet for alvor grensene for arbeidsinnvandring, og det er et faktum at Norge i løpet av disse årene har gjort seg avhengig av lavtlønnede arbeidsinnvandrere.

Omfanget av avhengigheten ble raskt synlig dag grensene stengte.

Les også: Grensependler håpet på økonomisk hjelp, Stortinget sa nei: – Utrolig skuffende 

Ifølge SSB snakker vi om mer enn to hundre tusen arbeidsinnvandrere bare fra Øst-Europa. Mange er sesongarbeidere i land- eller havbruk, men de fleste arbeider i byggenæringen. Spesialkompetanse, blir det sagt. Men de fleste forstår at høyere effektivitet og lavere kostnader ofte innebærer lavere lønn og dårlige arbeidsvilkår. Kort sagt sosial dumping.

Gjennom de siste to tiårene har stadig flere håndverksfag i byggebransjen blitt splittet opp og dekonstruert slik at arbeidere uten språk- og fagkunnskaper kan overta jobbene. Ved å tømme arbeidsoppgaver og -prosesser for mening og sammenheng, gjenstår det manuelle arbeidet. Forskning viser at det i byggenæringen pågår et skifte fra fagarbeid til lederstyrt, manuelt lønnsarbeid utført av arbeidsinnvandrere.

Sammen med fagarbeiderne og lærebedriftene, forsvinner norske håndverkstradisjoner, kulturarv og yrkesstolthet. Hovedmålet med arbeidet er ikke lenger å bygge et hus, en bolig eller en kirke, men å tjene penger.

Les også: Fra to permitterte til fire nye ansettelser. Hege og Farooq snudde krisen til suksess

Halvparten av norske ungdommer søker seg til yrkesfag, men mangel på læreplasser gjør at for få gjennomfører fagutdanningen. Myndighetene bruker store summer på å få ungdom tilbake til skole eller lærebedrift. Samtidig fases fagarbeid raskt og systematisk ut av arbeidslivet. I flere yrker nærmer det seg et punkt der det er umulig å reversere prosessen.

Hva så, sier du kanskje? De fleste synes jo det er gunstig å spare penger på bolig og jordbær.

Men å rangere arbeid i omsetningstall og fortjeneste viser kun til én måleskala. Opplevelsen av trygghet og mening, medbestemmelse og likestilling i arbeidslivet er en annen måleskala. Den omfattende dekonstruksjonen av fagarbeid har gått raskt. Kunnskap, samarbeid og avtaler som har tatt årtier å bygge opp, smuldrer bort.

Fra arbeidsgivers side kan effektiviseringen som foregår i bransjene anses som fordelaktig. Syke, lite risikovillige eller opposisjonelle arbeidere kan raskt byttes ut. Lønnsarbeid har en lavere pris enn fagarbeid. Ved å opprette et enkeltmannsforetak for hver arbeider, kan arbeidsgiver operere med innleieavtaler som fritar dem for å betale arbeidsgiveravgift, sykepenger, feriepenger og pensjonspenger.

På denne måten kan ansvar og velferdsordninger omgås.

Les også: Vil ha mindre innleid arbeidskraft fra utlandet: – For avhengige (+)

Rotasjonsordninger der faste arbeidslag jobber doble skift i korte perioder er en lukrativ måte å redusere byggetiden og ditto kostbare byggelån på. Ved å opprette arbeidslag som jobber 10–12 timer hver dag 6 dager i uken, kan byggetiden halveres. Etter 2–3 uker avløses arbeiderne av et uthvilt arbeidslag. Anbudsrundene baseres på utenlandsk arbeidskraft der forutsetningene er lavere lønn, lange arbeidsdager og kort byggetid. Det er vanskelig å være seriøs lærebedrift i dette arbeidsmarkedet.

Dette er ikke et angrep på arbeidsinnvandrere. Tvert imot.

De er hardtarbeidende og kloke mennesker som jeg har stor respekt for. Vi må likevel tørre å snakke høyt om at arbeidsinnvandring ikke lenger er et periodevis supplement til norsk arbeidskraft, og at stadig flere fagarbeidere fases ut av arbeidsmarkedet på permanent basis. Vi må snakke om arbeidsinnvandrernes levekår i Norge og hvordan språk og arbeidsorganisering påvirker både dem og det norske samfunnet.

Pandemien har lært oss at næringslivstoppene kun er noen SMS-er unna regjeringskorridorene. Aftenpostens avsløring i fjor viste hva som skjedde i kulissene da regjeringen åpnet grensene til Norge. Grensene mot øst har i praksis stått åpne gjennom hele pandemien.

Les også: Stengte landegrenser rammer store bedrifter

Grensetiltakene var tuftet på at arbeidsgiverne ivaretok test- og karantenebestemmelsene, eller at arbeidsinnvandrerne selv «tok ansvaret og regningen for egen test». Hva om testen var positiv? Skulle de risikere å stå der med påvist covid-19, uten lønn og sykepenger? Hvilken lavtlønnet bygningsarbeider har penger til å betale for opphold på karantenehotell i Norge?

Hvem skulle frivillig løpe en sånn risiko?

Med særdeles strenge restriksjoner klarte det norske folket å slå ned viruset. Sommeren 2020 ble nesten normal. På høsten var den tilbake. Koronaen. Om og om igjen har regjeringen manet til dugnadsånd. Gamle som unge har satt livet på vent. Nå herjer de muterte virusvariantene i hele Norge. Barnehager, skoler og universiteter, sykehjem og sykehus rammes. Bergen, Ulvik, Nordre Follo, Trondheim. Ensomme ungdommer dropper ut av studiene. Mange mister levebrødet.

Vi er slitne og med god grunn. Vi er redde. Covid-19 rammer brutalt.

Og nå, Svolvær. Smaker fisken like godt etter å ha sett fiskemilliardærer som er på gråten fordi den billige arbeidskraften står fast på grensen? Ja, det er kostbart å lære opp norske arbeidere. Derfor venter arbeidsgiverne i det lengste. Skreien er her og alvoret tiltar. Og fiskeribaronene, de lurer på om regjeringen kanskje tar seg sammen og åpner opp grensen, slik at de kan fortsette å tjene seg styrtrike i et lavtlønnseldorado av arbeidsinnvandrere. No fish, no pay.

Nå må regjeringen våkne opp før fagarbeideren forsvinner for godt!

Les også: Dette burde skremme vettet av finansministeren og hele regjeringen

Mer fra: Debatt