Debatt

Oslo skal bli en nullutslippsby

Vi skal kutte utslippene, kilde for kilde, sektor for sektor.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Byrådet trapper nå opp Oslos innsats for å kutte utslipp. Vi vil innføre nye klimakrav til bygge- og anleggsnæringen. De som bygger i Oslo må forberede seg på et grønt skifte. Kommunen har siden 2017 stilt krav om fossilfri byggeplass på våre egne byggeplasser og erfaringene er gode. Det er god tilgang på bærekraftig biodrivstoff.

Det koster litt mer enn gammeldags, fossil diesel. Men å fortsette som før er ikke et alternativ.

Debatt: «Det er viktig at vi heier på dem som gjør en stor innsats og de som gjør litt»

I 2016 utfordret vi bedriftene som bygger Oslo, og svaret vi fikk fra byggenæringen var krystallklart: Sett mål og still krav til oss! Så lenge vi som styrer byen er tydelige og langsiktige, så er byens næringsliv klare til å levere framtidas klimaløsninger.

Fossilfri byggeplass er på rekordtid blitt normen i en offensiv byggenæring. Responsen fra bransjen er tydelig; de vil være en del av løsningen på klimakrisen, ikke en del av problemet.

Fossilfrie byggeplasser er et stort framskritt, men er bare et steg på veien mot målet om utslippsfrie byggeplasser. Tidligere har vi varslet at kommunens egne byggeplasser skal være utslippsfrie i 2025.

Nå går vi et skritt lenger.

Vi vil nå stille krav om fossilfrie bygge- og anleggsplasser til private og offentlige byggherrer i alle nye reguleringsplaner. Videre vil vi i arbeidet med kommuneplanens arealdel legge inn bestemmelser om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Vi varsler dette nå, for at næringen skal få tid og mulighet til å tilpasse seg, investere og bygge kompetanse. Vi vil også utvikle og utforme konkrete krav i dialog med nasjonale myndigheter.

De første utslippsfrie byggeplassene har vist at elgravemaskiner fungerer utmerket. Oppgraderingen av Olav Vs gate i sentrum av Oslo er snart fullført. Elektriske gravemaskiner har gjort det meste av jobben, uten større problemer. Fra anleggsplassen er det mindre støy og renere luft. Stillegående maskiner gjør det lettere å snakke sammen på byggeplassen, noe som gir bedre sikkerhet.

Les også: – Bilen skaper jo langt flere problemer enn den løser

Det føles tryggere og bedre å jobbe på en utslippsfri byggeplass.

Når Oslo kommune bygger skoler, sykehjem og barnehager vil vi bygge utslippsfritt. I første omgang premierer vi leverandører som kan tilby utslippsfrie maskiner i konkurransen om oppdrag. I dag er tilgangen på slike maskiner begrenset.

Vi bruker innkjøpsmakten vår slik at bedriftene investerer i ny klimateknologi. Det koster litt mer å bygge utslippsfritt. Men hvis ikke en by som Oslo kan ta sin andel av kostnadene ved å drive fram de nye løsningene, hvem vil da gjøre det?

Vi investerer i framtida, når vi utvikler fjordbyen og reiser nye museer og biblioteker.

Mot 2030 må globale utslipp halveres, og med målrettet innsats kan byggenæringen gå foran og ta sin del av jobben.

God klimapolitikk er god næringspolitikk. Norske bedrifter tar på seg ledertrøya i overgangen til en bærekraftig byggenæring. Det skaper innovasjon, nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Norske bedrifter utvikler og tilbyr nå skreddersydde utslippsfrie løsninger til anleggsvirksomheten.

Store globale maskinprodusenter fra Japan og USA kommer til Oslo for å lære. I dag bygges dieselmaskiner om til eldrift, blant annet på Skedsmokorset og i Larvik, i liten skala. Skal eldrift bli konkurransedyktig må maskinene serieproduseres. Noen store produsenter som Volvo og Hitachi er allerede i gang med å utvikle nye utslippsfrie anleggsmaskiner.

Denne utviklingen krever store investeringer og tar tid.

Les også: Turister er villige til å betale skatt for å bruke norsk natur

Den skyter ikke fart uten flere kunder, så derfor samarbeider Oslo tett med andre byer. Trondheim, Helsinki, København, Wien, Brussel og Budapest er blant de byene som nå vurderer eller gjennomfører pilotprosjekter med utslippsfri byggeplass. En viktig del av Oslos innsats framover handler om å inspirere og mobilisere andre storbyer til å kutte utslipp.

Hvert land, hver by, hver bedrift og hver enkeltperson har ansvar for å kutte utslippene av klimagasser. Om 10 år skal Oslo være en nullutslippsby. Vi skal kutte utslippene, kilde for kilde, sektor for sektor.

Mer fra: Debatt