Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Vi skal kutte utslippene, kilde for kilde, sektor for sektor.