Debatt

Barns rettigheter oppfylles ikke på en kokende klode

Barns rettigheter oppfylles ikke på en kokende klode.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Vi krever handling, NÅ!» Det er barn og unges rop til norske politikere. Det er barnas krav til oss voksene. Barns rettigheter oppfylles ikke på en kokende klode. Våre handlinger i dag er avgjørende for deres fremtid i morgen. Men barn og unge deltar ikke i valget av dem som har størst mulighet til å påvirke denne fremtiden, de folkevalgte. Derfor må politikere og voksene lytte til budskapet i skolestreiken og handle deretter.

Amazonas står i flammer og har gjort det i over 3 uker. Ny tørkeperiode er på vei innover Mellom-Amerika, og i Guatemala der 47 prosent av barna allerede er kronisk underernærte kan det få fatale konsekvenser for mange barn.

Fra Bangladesh rapporteres det om århundrets høyeste vannstand i elver etter kraftig regn denne sommeren, med over 600.000 hjem ødelagt og langt flere enn hele Norges befolkning i fare for matmangel og sykdomssmitte som følge av flommene. Antallet vær- og klimarelaterte katastrofer har mer enn doblet seg de siste førti årene.

Barn i Etiopia faller ut av skolen når foreldrene må flytte på seg etter flere år på rad med tørke, og i Mosambik ble halvannen million barn berørt av orkanen Idai tidligere i år. Barn er de som blir hardest rammet av klimakrisen.

Den rammer også norske barn som skal leve av jordbruk med både tørke, slik vi hadde i fjor, og et villere og våtere klima. Det rammer de mange barna som bor ved de stadig mer flomutsatte elver og bekker i Norge, slik vi opplevde på Sørlandet i 2017 med høyeste vannstand på 100 år. Og de som bor og går på skole ved bratte åser mer utsatte for jordskred slik vi tragisk vis har erfart denne sommeren.

Les også: Hun er klimaforkjemperen som «rister» systemet: – Greta Thunberg har vært helt avgjørende

Det rammer framtidens reindriftere når smelting og frost om hverandre hindrer reinen i å nå maten under snøen, slik 200 rein på Svalbard omkom av sult i vinter, og det påvirker de barna som bor i lavereliggende områder som vil få gå mindre på ski og møte mørkere vintre med halvparten så mange dager med snø.

Vi har et mulighetsvindu de neste 10 årene, ifølge den nyeste rapporten til FNs klimapanel. Klarer vi å halvere våre globale utslipp vil 10 millioner færre mennesker langs kysten kjenne konsekvensene av flom, sykloner og saltvann som trenger inn og ødelegger avlinger ettersom havet stiger.

Flere hundre millioner færremennesker vil være sårbare for fattigdom og 50% færre mennesker vil oppleve vannmangel, enn om vi fortsetter som i dag. Den lidelsen vi har mulighet til å spare verdens barn og voksne for om vi klarer å halvere utslippene våre dette tiåret er enorm. Det er en historisk sjanse og det viktigste vi kan gjøre for barna våre.

Når norske barn streiker tar de i bruk sin rett til å ytre seg. De kjemper for retten til en sunn og god fremtid for seg selv, barn i andre deler av verden og framtidens barn.

Kloden tilhører barna. Passer vi på kloden er det mulig for alle barn, nå og i fremtiden, å få oppfylt sine rettigheter. For barns rettigheter overlever muligens ikke klimakatastrofen. Og vi kommer til å ofre de fattigste barnas rettigheter aller først. Barn har ikke stemmerett, men rett til å være med på å bestemme. Vi plikter å lytte, gripe denne historiske sjansen og handle nå!

Mer fra: Debatt