Debatt

Ytringshykleri og sensasjonshunger - rasisme på Nordiske Mediedager

Den høyreekstreme Steve Bannon er invitert til Nordiske Mediedager i mai i år. Når rasisme, antisemittisme og islamofobi gis fritt leide i det offentlige rom, undermineres andres rettigheter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nordiske Mediedager har i år invitert Steve Bannon, redaktør for det høyreekstreme nettstedet Breibart News og tidligere rådgiver for Donald Trump, til å snakke. Breitbart News er fylt av anti-innvandringspropaganda, og fremstiller flyktninger som trusler mot folkehelsen, «sivilisasjonen» og lov og orden. Det frir til majoritetsmedlemmers følelser av å være ofre, og utnytter disse for sine egne politiske formål. Det fremmer konspiratoriske tanker om at muslimer planlegger å «kolonialisere» USA, hjulpet av kristne og jødiske grupper. Det sprer paranoide forestillinger, og benytter seg av et rettighetsspråk til å underminere frihet og rettigheter.

Sensasjonshunger

Nordiske Mediedager sier de ønsker Bannon som gjest fordi han «utviklet Breitbart fra å være en ukjent nisjeside, til å utfordre de store, etablerte mediene» og fordi han som valgkampsjef og rådgiver for Donald Trump «var med på å endre det politiske landskapet i USA». Dette smaker av et knefall for det de betrakter som suksess, og en manglende refleksjon om hvilke ideer ytre høyres politiske seire er bygget på. Ideologer som Bannon og Trump og deres norske etterapere blir gjenstand for fascinert og i stor grad ukritisk oppmerksomhet fra mediene igjen og igjen. Selv blir de veldig glade for denne muligheten til å spre rasistisk hat til flere. Forskning gir tydelige indikasjoner på at økt hatprat, særlig fra samfunnstopper som politikere og redaktører, fører til økt rasistisk vold. Det er tydeligvis underordnet for en hvit elite som bestemmer hvem som inviteres.

Ytringshykleri

Det er en bevisst strategi fra ytre høyre å bruke «ytringsfrihet» som argument for at de må få komme til orde og skrike opp om «sensur» ved enhver anledning. Dette er en bølleteknikk, og all erfaring viser at de blir ivrige sensurtilhengere med en gang noen ytrer seg mot dem. Det er nedslående at så store deler av norsk offentlighet aksepterer og viderefører deres skinnargumenter. Artikkel 7 i Menneskerettserklæringen fastslår at alle har rett til beskyttelse mot diskriminering og mot enhver oppfordring til slik diskriminering. Denne rettigheten ivaretas ikke av norsk rettspraksis. Videre er det kjent at ytre høyre, også i Norge, står bak organiserte mobbeaksjoner som truer og skremmer minoriteter, kvinner, minoritetskvinner, fra å ytre seg. Dette er ingen tilfeldighet – det er nettopp hensikten. Legg merke til at det i Grunnlovens paragraf 100 står: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen OG OPPLYST offentlig samtale.» Det står ikke: «legge til rette for rasistisk slagg og trusler mot medborgere». Derfor er det høyst uansvarlig når hvite eliterepresentanter i det politiske sentrum ukritisk gjentar og støtter opp om ytre høyres egen virkelighetsfremstilling. Når Bannon gis en scene og en mikrofon, applauderer hans tilhengere, og demokratiet svekkes. Et fritt samfunn med rom for mennesker med ulike hudfarger, religioner, kjønn og kjønnsuttrykk undermineres når de mørkeste kreftene gis fritt leide.

Bildekreditering: Gage Skidmore, Wikimedia Commons.

Mer fra: Debatt