Debatt

Oslo er en fin by, men...

Hver tredje student føler seg ensom. Studenthovedstaden trenger flere møteplasser.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) viser at nesten en av tre studenter føler seg ensomme. I Oslo er studentene lite tilfreds med boligtilbudet og studentmiljøet. Vår ambisjon er å gjøre byen enda mer tilgjengelig for studentene.

Oslo er ikke bare en studentby, vi er landets studenthovedstad, med suverent flest studenter i landet. En av ti borgere i Oslo er studenter. Om lag 50.000 studerer ved Universitetet i Oslo og OsloMet. Dette gir oss et særskilt ansvar for å sikre Oslostudentenes ve og vel.

Studenter er en ressurssterk gruppe og SHoT 2018 viser at mye går bra. Studentene er samtidig i en overgangsfase hvor de flytter hjemmefra, de skal få seg nye sosiale nettverk og prestere i studiene. Det kan gjøre mange sårbare og vi ser med bekymring på økningen i andelen studenter med psykiske symptomplager.

Tone Tellevik Dahl: Oslo trenger et rausere fellesskap

Tilfredshet med studiebyen er en del av undersøkelsen, og her ser vi at Oslo skiller seg ut. På plussiden ligger Oslostudentene over landssnittet når det gjelder tilfredshet med helsetilbudet og kollektiv-, kultur- og utelivet i byen. Likevel kan vi ikke si oss fornøyde når studentene gir boligtilbudet i Oslo 49 av 100 mulige poeng og studentmiljøet får 61 av 100 poeng.

Inkludering i studentmiljøet og tilgang til et rimelig sted å bo og er svært viktige faktorer for studentenes samlede trivsel. Ikke minst henger de to faktorene sammen når det gjelder opplevelsen av Oslo som studentby.

Oslo har et svært presset leiemarked og selv om tildeling til studentboligbygging øker, er behovet fortsatt stort. Flere tusen studenter sto i boligkø i Oslo i sommer. Bolig er den desidert største utgiftsposten på studentenes budsjett. Derfor blir studentboligtilbudet i Oslo ekstra viktig.

Studentene opplever Oslo som stor og spredt. De er mer fornøyd med Oslo som by enn som studenthovedstad. Dette kommer frem i Campusundersøkelsen 2016. I tillegg viser undersøkelsen at nesten halvparten av Oslostudentene har venner fra før studietiden som sin primære vennekrets. Det er behov for møteplasser og opplegg for å bli kjent og knytte kontakt. Her må utdanningsinstitusjonene, samskipnaden og byen jobbe sammen!

Generasjon hjemmesitter: Ungdom sitter stadig mer hjemme uten venner

Siden forrige SHoT-undersøkelse har vi hver for oss jobbet målrettet for å legge til rette for at studentene våre skal ha det bra, både når det gjelder mottak av nye studenter, studentfrivillighet og miljøet rundt studentboligene.

Vi har også samarbeidet om felles tiltak. De siste tre årene har vi, sammen med BI og Oslo kommune, invitert alle nye studenter til Studentslippet, en «bli kjent med byen og hverandre-dag» på tvers av lærestedene. Her får studentene mulighet til å besøke kulturattraksjoner, delta på ulike aktiviteter og utforske nye områder i Oslo. Studentslippet er meget positivt, og et svært godt utgangspunkt å bygge videre på. Men man blir ikke kjent med byen og hverandre på kun én dag. Derfor ønsker vi å skape mer permanente strukturer og møteplasser for byens studenter.

Det pågår en viktig debatt i studentmiljøene om et felles studenthus i Oslo. Vi er helt avhengige av at studentene, på tvers av institusjoner, engasjerer seg i debatten om studenthovedstaden.

Parallelt skrives Oslos første campusstrategi, en byutviklingsstrategi med fokus på tettere kobling mellom byen, studentmiljøene, kunnskapsinstitusjonene og næringsliv. Også her har et felles studenthus vært tema i diskusjonene. Vi er positive til felles møteplasser for byens studenter, uten at dette gjøres til eneste løsning. Arbeidet for et bedre studiemiljø i Oslo fordrer at både vi og byen tenker helhetlig.

For å skape et godt og inkluderende studentliv er vi nødt til å fokusere enda mer på boliger, aktiviteter og studentliv rundt campusene. Vi har allerede fått til mye bra rundt studentboligene ved Kringsjå, hvor vi har jobbet med det sosiale konseptet «vi møtes utenfor».

Vi trenger tilsvarende satsinger også i resten av byen. Hvordan kan vi skape gode og utvidede campus – med flere rimelige boliger, kort vei til studentforeningene og den lokale restauranten med studentvennlige priser?

Sammen må vi åpne opp Oslo for studentlivet. Vi vil oppfordre Oslo kommune til å styrke kollektivtransporttilbudet til studentene og tilrettelegge enda bedre for sykling. Det vil bidra til å sy sammen byen for studentene.

Storbykvalitetene har vi. Vår ambisjon er å gjøre byen enda mer tilgjengelig for studentene. Når vi spør dem igjen om fire år, skal de være vesentlig mer fornøyde med studiemiljøet og studiebyen. Oslo skal bli kjent som en studenthovedstad i verdensklasse, ikke en storby med studenter i.

Mer fra: Debatt