Debatt

Solbergs ansvar

Stortinget bør nå forsterke kritikken av statsministeren.

Erna Solberg (H) innrømmer feilinformasjon.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I fjor fikk regjeringen meget hard kritikk av Stortinget for at den hadde sviktet i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens innstilling. Riksrevisjonens rapport konkluderte med at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, var i stand til å beskytte kritiske objekter på en god nok måte. Statsminister Erna Solberg lovet bot og bedring og slapp fra det med en kraftig ripe i lakken.

For å forsikre seg om at statsministeren hadde forstått alvoret i saken bestilte Stortinget en oppfølgingsrapport. Riksrevisjonens nye rapport er sjokkerende lesning. Den konkluderer med at sikringen ikke er blitt bedre. Det heter blant annet i rapporten at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke i nødvendig grad har sørget for at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

Riksrevisjonen bruker sitt sterkeste begrep «svært alvorlig» om det som har skjedd. Det benyttes bare når Riksrevisjonen mener at konsekvensene for samfunnet er svært alvorlige, for eksempel risiko for liv eller helse.

Ti dager før stortingsvalget i september i fjor forsikret Erna Solberg på en pressekonferanse om at regjeringen har prioritert sikkerhet og beredskap høyt. «Både politi og forsvar har iverksatt en rekke tiltak både før og etter Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i 2015, slik at status for både objektplaner og øvrig sikring nå er blitt vesentlig bedre.» Riksrevisjonens nye rapport viser at Erna Solberg ikke hadde dekning for sine ord. Statsministeren førte velgerne bak lyset.

Justisministeren og forsvarsministeren er konstitusjonelt ansvarlig for svikten i beredskapen. Det politiske hovedansvaret har statsminister Solberg. Det er statsministerens jobb å sørge for at justisministeren og forsvarsministeren følger opp Stortingets vedtak om objektsikring. Det har Solberg tydeligvis ikke gjort. Stortinget bør nå forsterke kritikken av statsministeren.

Mer fra: Debatt