Debatt

Urovekkende på Ulsrud

Det virker åpenbart at Oslo kommunes ansatte er preget av en frykt for å snakke åpent.

Bilde 1 av 2
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Debatten om fritt skolevalg i Oslo har pågått en stund med både politikere og fagfolk. Blant dem lektor Simon Malkenes ved Ulsrud videregående skole. Som Dagsavisen har skrevet om, har denne skolen store utfordringer knyttet til elevsammensetningen, som er en følge av fritt skolevalg. Uro blant elevene som sliter gjør det svært utfordrende å gi den undervisningen de har krav på. Det beskrev Malkenes i NRKs Dagsnytt 18 blant annet ved å gjengi en typisk norsktime.

Han nevnte ingen navn, heller ikke klasse. Likevel skal elever i en av klassene ha reagert på beskrivelsen, ifølge et debattinnlegg i Aftenposten. Dette debattinnlegget har vært diskutert mye på Twitter da Aftenposten etter publisering har mottatt informasjon om at ikke alle elevene i den undertegnede klassen var enige i kritikken mot Malkenes. Det har dessuten vært spekulasjoner knyttet til skolens rolle i å hjelpe elevene til å få debattinnlegget på trykk.

Malkenes’ debattdeltakelse har også ført til «en prosess», der skoleledelsen undersøker om han har krenket elever gjennom sin fortelling om norsktimen på Dagsnytt 18. Skoleledelsen har ikke bekreftet eller avkreftet dette, og med denne tausheten har de sørget for at både skolen, Malkenes og elevene får en ekstra belastning i form av de mange spekulasjonene som spres.

At en lærer forteller om en typisk undervisningstime, uten å identifisere klasse og elever, må være innenfor ytringsfriheten til en ansatt i kommunen. Hvordan skal vi ellers få en god debatt om skolesystemet hvis ikke vi får innsyn i hvordan det fungerer? Når barnehagelærere deler sine anonymiserte historier i Barnehageopprøret 2018 har vi ikke sett tegn til tilsvarende reaksjon fra arbeidsgivere. Det kan henge sammen med at de mange barnehagelærerne har skrevet anonymt.

Det virker åpenbart at Oslo kommunes ansatte er preget av en frykt for å snakke åpent. Konsekvensen av denne taushetskulturen gjør at vi mister viktig systemkritikk, noe som igjen rammer barn og unge.

De ansattes taushetsplikt må ikke tolkes slik at de skal unnlate å delta i offentlige debatter om systemet. Dersom skolen velger å konkludere med å sanksjonere mot Malkenes etter hans debattdeltakelse, må saken tas videre på politisk nivå.

Mer fra: Debatt