Debatt

Stolte Stovner

Tiltakene har løftet bydelen, gjort den triveligere og hyggeligere å bo i.

STOVNER
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Overskriften er valgt med overlegg. I motsetning til det inntrykket som ble skapt i en NRK-reportasje for en tid tilbake, er de aller fleste av de som bor i vår bydel, stolte av den og trives. Mange som har vokst opp her, slår seg også ned her når de blir voksne og stifter familie. Og mange av de som flytter, flytter innad i bydelen, for eksempel fra Vestli til Høybråten.

32.000 innbyggere, det er som en mellomstor norsk by. Og har noen hørt om en by her i landet som ikke også har problemer, en by helt fri for kriminalitet eller rus? Verken Stovner eller mellomstore norske byer er problemfrie. Men både vår bydel og de norske byene er gode og trygge å bo i for de aller fleste. Derfor trives folk både på Stovner og rundt om i norske byer og bygder. Det er kanskje en av grunnene til at FN har funnet ut at Norge er verdens beste land?

Stovner bydel representerer på mange måter det nye Norge. Over halvparten av de 32.000 har innvandrerbakgrunn. Her lever mennesker med bakgrunn fra mange land sammen. Det går i det store og hele bra. Barna går på de samme skolene, de aller fleste av dem har før gått i de samme barnehagene.

Det multikulturelle Stovner har selvsagt også problemer. Ikke så mye fordi folk med forskjellig bakgrunn bor her, men fordi vi er 32.000. Ungdommen trenger fritidstilbud. Frivillige organisasjoner, ikke minst idrettslagene, tilbyr mye og mange deltar. Stovnergallaen 25. mars, som hedret heltene våre, viste hvilken imponerende bredde frivilligheten har i vår bydel. Men det trengs enda mer. Derfor har bydelspolitikerne sammen med representanter for Stovnerungdommen selv, staket ut kursen for et bredere og mer variert ungdomstilbud. Det blir et utvidet ungdomstilbud i lokalene til biblioteket på Stovner. Tilbudet utvides videre slik at det også blir satelittklubber for ungdom i flere delbydeler.

Ungdomstiltak er et eksempel på at bydelen ikke er «ferdig bygget». Det trengs flere barnehageplasser. Vi er en av de bydelene i Oslo som har dårligst dekning, bare plass til 65 prosent av ungene i barnehagealder. Det arbeides med å finne ledige tomter i de deler av bydelen med lavest dekning og i nærheten av trafikknutepunkter. Høybråten og Gamle Stovner er blant områdene med dårligst dekning. Vi trenger også bedre eldreomsorg. Noen har bodd her lenge, helt siden byggeboomen begynte her øverst i Groruddalen for over 50 år siden. De etterspør ikke mer kunstgress, men bedre omsorg. Det skal de få. Eldreomsorgen bygges ut i bydelen, målet er at den i større grad enn hittil skal tilpasses den enkeltes behov. Det er blitt flere ansatte, blant de fem nye ansatte i hjemmetjenesten i fjor høst ble det ansatt en farmasøyt til medikamentbehandling. Vår bydel er i front når det gjelder å ta i bruk velferdsteknologi.

Stovner har aktive innbyggere. Velforeninger, idrettslag og lokale politiske partier jobber for bydelens interesser overfor myndigheter i bystyret, Storting og regjering. Aktivitet nytter. Groruddalssatsingen er et eksempel på det. Tiltakene har løftet bydelen, gjort den triveligere og hyggeligere å bo i. Vi har fått parker og nye lekeområder. Snart er Fossumparken utenfor Stovner senter ferdig, og så kommer badeanlegget. Det har vi kjempet for i 40 år, og før sommeren er planen at både reguleringssplan og byggesak (som tas samtidig) er iverksatt og nesten ferdig. Vi venter spent på når de første spadetakene skal tas, i dumpa i Aasta Hansteens vei, nedenfor Stovner politistasjon.