Debatt

Ny narkotikapolitikk

Den tradisjonelle, og stort sett feilslåtte narkotikapolitikken kan stå foran store endringer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innen kort tid er det gode muligheter for at gamle dogmer kommer til å falle. I Høyres programkomité diskuteres både avkriminalisering av cannabis og utdeling av heroin til enkelte tungt belastede brukere. Det siste tiltaket er allerede vedtatt på Aps forrige landsmøte, og kan dermed bli vedtatt politikk. Det vil i så fall ikke bety at vi får en mirakelkur for heroinavhengige. Men det vil bety at hjelpeapparatet kan ta i bruk et verktøy som vil lindre og gi et bedre liv til en utsatt og sårbar gruppe.

Forslaget om å avkriminalisere cannabis støttes av helseminister Bent Høie. En avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre kvanta hasj og marihuana er fornuftig av flere årsaker. For det første vil det frigjøre store ressurser i politi- og domstolsapparatet som i dag brukes til å etterforske og straffeforfølge ganske bagatellmessige lovovertredelser. For det andre vil det åpne for at unge som kommer i kontakt med slike rusmiljøer får det de trenger: Ikke sanksjoner fra politiet, men hjelp fra helsevesenet.

De gryende endringene i norsk narkotikapolitikk springer nemlig ut av den samme, viktige erkjennelsen: Rusproblemer, hvori opptatt narkotikabruk, er ikke først og fremst et kriminalpolitisk spørsmål, men et sosialpolitisk problem. Man løser lite eller ingenting ved å gi en bruker bot for besittelse. Man kan løse mye ved å tilby vedkommende kompetent hjelp. Man forebygger bedre hvis ungdom som sliter får et godt helsetilbud. Man forebygger dårlig ved å forfølge dem med politi og reduserte muligheter.

I likhet med andre rusmidler, ikke minst alkohol, er narkotiske stoffer langt fra ufarlig. En mer human narkotikapolitikk handler ikke om å late som om det er tilfellet, men tvert imot om å ta det på dypeste alvor. Det oppnår man ved å sette inn tiltak som fungerer, i stedet for en symbolpreget nulltoleranselinje som hittil har gjort langt mer skade enn gagn.

Mer fra: Debatt