Trump jakter på anonym kronikkforfatter

En høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen advarer i en usignert kronikk i The New York Times om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

 

Donald Trump krever å få vite hvem av hans medarbeidere som i en kronikk hevder at det blir drevet en hemmelig «motstandskamp» mot presidenten i Det hvite hus.

Presidenten var ikke nådig med «mislykkede New York Times» da han gikk på talerstolen etter å ha lest kronikken.

– Husk dette om New York Times: Da jeg vant valget, ble de tvunget til å be om unnskyldning, måtte de skrive et brev der de beklaget at de hadde dekket valget feilaktig, det er den første gangen noen har måtte gjøre det. Så hvis New York Times har publisert en anonym kronikk, det betyr en feig kronikk, da gjør vi en god jobb, sa Trump.

På Twitter uttrykte Trump seg først med ett enkelt ord: «FORRÆDERI?». En time senere sår han tvil om kronikkforfatterens eksistens.

– Finnes i det hele tatt den såkalte «høytstående ansatte», eller er det bare mislykkede New York Times som har enda en oppdiktet kilde? Hvis den FEIGE anonyme personen faktisk eksisterer, må NY Times, av hensyn til nasjonal sikkerhet, overlevere ham/henne til myndighetene umiddelbart, skriver Trump.

Jakten på forfatterens identitet ble nærmest umiddelbart igangsatt både i Det hvite hus og på sosiale medier.

– Dette er som en skrekkfilm hvor alle skjønner at den som ringer, er inne i huset, sier en anonym tidligere ansatt i Det hvite hus til Washington Post.

Utenriksminister Mike Pompeo ble torsdag nødt til å avvise at det er han som er den ikke navngitte forfatteren.

– Jobber iherdig

At New York Times trykker kronikker av folk som ikke vil stå fram med navn, er høyst uvanlig. Avisa beskriver vedkommende som en «høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen».

Mange høytstående tjenestemenn i Trumps administrasjon «jobber iherdig innenfra for å hindre deler av hans agenda og hans verste tilbøyeligheter», heter det i kronikken.

– Jeg er en av dem, innrømmer forfatteren.

I kronikken beskrives Trump som en leder uten moral, som stadig skifter mening, og som har stor sans for diktatorer og autoritære ledere.

Siden Trump er på kollisjonskurs med mange av sine medarbeidere, er resultatet «et presidentskap langs to spor».

Forfatteren gir uttrykk for støtte til Det republikanske partiets politikk: Deregulering, skattereform og styrking av militæret.

Men det Trump-regjeringen har oppnådd på disse områdene, har angivelig skjedd på tross av presidentens «konfliktsøkende og smålige» lederstil.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Konstitusjonell krise

Kronikk-forfatteren skriver at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler, og at de «forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Forfatteren hevder også at «det tidlig ble hvisket innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar. Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten.

Trump-skeptikerne i regjeringen skal imidlertid ha gått bort fra dette fordi de ikke ønsket å «forårsake en konstitusjonell krise».

– Så vi vil gjøre det vi kan for å styre administrasjonen i riktig retning helt til – på den ene eller andre måten – dette tar slutt.

Trump-tilhengere har lenge hevdet at folk i det amerikanske statsapparatet og USAs eliter forsøker å motarbeide den folkevalgte presidenten. I amerikanske høyreorienterte medier blir denne påståtte tendensen ofte kalt «den dype staten».

New York Times' kronikk-forfatter liker imidlertid ikke denne betegnelsen på det vedkommende selv kaller «resistance» – motstandskamp.

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det er arbeidet til en stabil stat.

– Ufattelig

New York Times skriver at de har valgt å publisere teksten anonymt fordi den representerer et «viktig perspektiv» – og fordi forfatteren risikerer å miste jobben hvis identiteten avsløres.

Innholdet vekker stor oppsikt blant amerikanske politiske analytikere. Historiker Douglas Brinkley sier til Washington Post at det nærmest er ufattelig at en person i Det hvite hus sier det finnes en gruppe som prøver å sørge for at presidenten ikke gjør irrasjonelle eller farlige ting.

Lignende påstander er imidlertid blitt framsatt før, blant annet av kilder som siteres i den nye boka til den kjente journalisten Bob Woodward. Den legges ut for salg neste uke.

Den republikanske senatoren Bob Corker mener det lenge har vært kjent hva som er situasjonen i Det hvite hus.

– Det er derfor jeg tror vi alle oppfordrer de bra menneskene rundt presidenten til å bli værende, sier han.

Ikke bare Trump, men også hans kommunikasjonssjef Sarah Sanders kommer med skarp kritikk av kronikkforfatteren.

«Personen bak denne kronikken har valgt å svike heller enn å støtte den rettferdig valgte presidenten i USA. Han setter ikke landet først, men tvert imot seg selv og sitt eget ego foran viljen til det amerikanske folk. Denne feigingen bør gjøre det eneste rette og si opp», skriver Sanders i uttalelse. (NTB)