Dagsavisen følger:

Statskog
Landbruksministeren mener Ap har skylden for at skog som Statskog selger, havner på private hender.